Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 376/2007 privind semnarea şi aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0376

În vigoare de la 02.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 15 februarie 2007
privind semnarea şi aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol
adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică
şi de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre,
pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte,
pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi
a României la Uniunea Europeană (2007/376/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 133 alineatele (1) şi (5) şi articolul 181, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Actul de aderare din 2005(1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La 23 octombrie 2006 Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunităţii Europene şi al membrilor săi, să negocieze cu Mexic un al doilea protocol adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte(2), pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană.

(2) Aceste negocieri au fost încheiate în mod satisfăcător.

(3) Textul celui de-al doilea protocol adiţional prevede aplicarea provizorie a protocolului înainte de intrarea sa în vigoare.

(4) Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, al doilea protocol adiţional ar trebui semnat în numele Comunităţii şi al statelor membre,

DECIDE:

___________

(1) JO L 157, 21.6.2005, p. 203.

(2) JO L 276, 28.10.2000, p. 45.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...