Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 381/2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007 şi pentru un anumit număr de hectare, a unei alocări financiare orientative pentru Bulgaria şi România pentru restructurarea şi reconversia podgoriilor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2272] (Numai textele în limbile bulgară şi română sunt autentice) Număr celex: 32007D0381

În vigoare de la 02.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 1 iunie 2007
de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007 şi pentru un
anumit număr de hectare, a unei alocări financiare orientative pentru
Bulgaria şi România pentru restructurarea şi reconversia podgoriilor,
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului
[notificată cu numărul C(2007) 2272]
(Numai textele în limbile bulgară şi română sunt autentice)
(2007/381/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole(1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1) Normele de restructurare şi reconversie a podgoriilor sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 şi Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 al Comisiei din 31 mai 2000 pentru adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vinului, în ceea ce priveşte potenţialul de producţie(2).

(2) Normele detaliate de planificare financiară şi participare la finanţarea sistemului de restructurare şi reconversie stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 prevăd ca referinţele la un an financiar dat să se refere la plăţile efectiv făcute de statele membre între data de 16 octombrie şi data de 15 octombrie, anul următor.

(3) Bulgaria şi România au aderat la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 şi pot beneficia de pe urma sistemului de restructurare şi reconversie de la această dată, dat fiind faptul că au îndeplinit condiţia de întocmire a inventarului potenţialului de producţie, astfel cum a fost confirmat de Deciziile 2007/223/CE(3) şi 2007/234/CE ale Comisiei(4).

(4) În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, alocările financiare între statele membre se efectuează ţinându-se seama în mod corespunzător de proporţia podgoriei comunitare existente în respectivul stat membru.

(5) În sensul punerii în aplicare a articolului 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, alocările financiare trebuie efectuate pentru un anumit număr de hectare.

(6) Trebuie să se ţină seama de compensarea pentru pierderea de venituri suferită de către viticultori pe durata perioadei în care podgoria nu produce.

(7) În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, dotarea iniţială este adaptată în funcţie de cheltuielile reale şi de previziunile cheltuielilor revăzute comunicate de statele membre, ţinându-se seama de obiectivul planului de măsuri şi în limita creditelor disponibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...