Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2789/1999 privind stabilirea standardului de comercializare aplicabil strugurilor de masă Număr celex: 31999R2789

În vigoare de la 29.12.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2789/1999
din 22 decembrie 1999
privind stabilirea standardului de comercializare aplicabil
strugurilor de masă

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/96 din 28 octombrie 1996 referitor la organizarea comună a pieţelor în sectorul fructelor şi legumelor(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999(2), în special art. 2 alin. (2),

întrucât:

(1) strugurii de masă care figurează în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 printre produsele pentru care trebuie adoptate standarde; Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1730/87 din 22 iunie 1987 de stabilire a standardelor de calitate pentru strugurii de masă(3), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 888/97(4), a făcut obiectul unor multiple modificări care nu mai asigură claritatea juridică;

(2) este prin urmare necesar să se procedeze la o revizuire a respectivei reglementări şi să se abroge Regulamentul (CEE) nr. 1730/87; în acest scop, pentru asigurarea transparenţei pe piaţa mondială, trebuie să se ţină seama de standardul recomandat pentru strugurii de masă de către Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile şi dezvoltarea calităţii al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU);

(3) aplicarea acestor standarde trebuie să ducă la eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, la orientarea producţiei către satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi la facilitarea relaţiilor comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei;

(4) standardele se aplică în toate fazele comercializării; transportul la mare distanţă, depozitarea pe o anumită perioadă sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot provoca unele alterări datorate evoluţiei biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puţin perisabil; trebuie să se ţină seama de aceste alterări în aplicarea standardelor la fazele comercializării care urmează după cea a expedierii; produsele din categoria "Extra" trebuind să facă obiectul unei sortări şi al unei condiţionări foarte atente, se va ţine seama, în ceea ce le priveşte, numai de diminuarea stării de prospeţime şi de turgescenţă;

(5) se dezvoltă cererea de ambalaje mici conţinând struguri de masă de varietăţi sau de origini diferite; trebuie prin urmare să fie autorizată această formă de prezentare a strugurilor de masă şi să fie adaptate în consecinţă dispoziţiile privind marcarea;

(6) măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului de administrare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...