Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/1999 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive (a 15-a directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) Număr celex: 31999L0092

În vigoare de la 28.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 1999/92/CE
din 16 decembrie 1999
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei
sănătăţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive
(a 15-a directivă specială în sensul art. 16 alin. (1)
din Directiva 89/391/CEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 137,

având în vedere propunerea Comisiei1, înaintată după consultarea cu Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă şi Comisia pentru Securitate şi Sănătate pentru Industria Minieră şi alte Industrii Extractive,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în urma consultării Comitetului Regiunilor,

acţionând în conformitate cu procedura menţionată la art. 251 din Tratat, în sensul textului anexat aprobat de comitetul de conciliere la 21 octombrie 19993,

întrucât:

(1) art. 137 din Tratat prevede că, prin intermediul directivelor, Consiliul poate adopta cerinţe minime pentru a încuraja îmbunătăţiri, în special în mediul de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

(2) în conformitate cu termenii articolului menţionat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi legale care ar împiedica înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

(3) îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă, a igienei şi sănătăţii este un obiectiv care nu ar trebui să fie subordonat consideraţiilor pur economice;

(4) concordanţa cu cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în medii explozive este esenţială dacă se urmăreşte asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor;

(5) în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătăţirilor în securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, prezenta directivă este o directivă specială4; de aceea, dispoziţiile directivei menţionate anterior, în special cele privind informarea lucrătorilor, consultarea şi participarea lucrătorilor, precum şi instruirea acestora, pot fi aplicate în totalitate în cazurile în care lucrătorii sunt în potenţial pericol în medii explozive, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau specifice conţinute în prezenta directivă;

(6) prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieţei interne;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...