Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1618/1999 privind criteriile de evaluare a calităţii statisticilor structurale de întreprindere Număr celex: 31999R1618

În vigoare de la 24.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1618/1999
din 23 iulie 1999
privind criteriile de evaluare a calităţii statisticilor
structurale de întreprindere

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/982, în special art. 12, lit. (vi),

(1) întrucât Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun pentru producţia de statistici comunitare privind structura, activitatea, competitivitatea şi rezultatele întreprinderilor în Comunitate;

(2) întrucât Comisia va înainta Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aceste statistici, în special privind calitatea acestora şi sarcina ce revine întreprinderilor;

(3) întrucât este necesar ca Comisia să determine criteriile pentru evaluarea calităţii statisticilor structurale de întreprindere;

(4) întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 14, 17.01.1997, p. 1.

2 JO L 52, 21.02.1998, p. 1

Articolul 1

Criteriile pentru evaluarea calităţii menţionate la art. 7 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...