Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole Număr celex: 31999R1493

În vigoare de la 14.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1493/1999
din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieţei vitivinicole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

întrucât:

(1) funcţionarea şi dezvoltarea pieţei comune a produselor agricole trebuie să fie însoţite de stabilirea unei politici agricole comune iar aceasta trebuie în special să permită o organizare comună a pieţelor agricole putând lua diferite forme în funcţie de produse;

(2) politica agricolă comună are ca scop atingerea obiectivelor enunţate la art. 33 din Tratat, în sectorul vitivinicol, în special stabilizarea pieţelor şi asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru populaţia agricolă interesată; aceste obiective pot fi atinse printr-o adaptare a resurselor la necesităţi, bazată mai ales pe o politică de adaptare a potenţialului viticol şi pe o politică de calitate;

(3) cadrul existent al organizării comune a pieţei vitivinicole a fost pus în practică de Regulamentul (CEE) nr. 822/875, modificat ultima dată de Regulamentul CE nr. 1627/986; ţinându-se cont de experienţa dobândită, acest cadru trebuie înlocuit pentru a răspunde situaţiei prezente din sectorul vitivinicol care se caracterizează prin faptul că, dacă excedentele structurale sunt mai puţin frecvente, excedentele pe mai mulţi ani rămân totuşi posibile, în special din cauza riscurilor de variaţii, inerente sectorului, ale producţiei de la o recoltă la alta;

___________

1 JO C 271, 31.08.1998, p. 21.

2 Aviz eliberat pe data de 6 mai 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...