Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1455/1999 de stabilire a standardului de comercializare a ardeilor graşi Număr celex: 31999R1455

În vigoare de la 02.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1455/1999 al COMISIEI
din 1 iulie 1999
de stabilire a standardului de comercializare a ardeilor graşi

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legume1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2),

(1) întrucât ardeii graşi sunt listaţi în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 ca produse pentru care trebuie adoptate standarde; întrucât Regulamentul (CEE) nr. 79/88 al Comisiei din 13 ianuarie 1988 de stabilire a standardelor calitative pentru lăptuci, cicoare creaţă de grădină, cicoare de grădină cu frunze întregi şi ardei graşi3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (EC) nr. 888/974, a fost modificat de mai multe ori şi nu mai asigură claritatea juridică;

(2) întrucât pentru asigurarea clarităţii normele privind ardeii graşi ar trebui separate de cele privind alte produse, în conformitate cu Regulamentul (CEE) Nr. 79/88; întrucât, prin urmare, normele în cauză ar trebui reformulate, iar anexa II din Regulamentul (CEE) nr. 79/88 privind ardeii graşi eliminată; întrucât, în acest scop, din motive de transparenţă pe piaţa mondială, ar trebui să se ia în considerare standardul pentru ardei graşi recomandat de Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile şi progres calitativ al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (ONU/CEE);

(3) întrucât aceste standarde trebuie să aibă drept rezultat eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producţiei spre satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza concurenţei loiale, contribuind astfel la rentabilizarea producţiei;

(4) întrucât standardele sunt aplicabile tuturor etapelor comercializării; întrucât transportul pe distanţe mari, depozitarea pe un anumit interval de timp şi diversele operaţiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot cauza avarii datorită evoluţiei biologice a produselor sau perisabilităţii acestora; întrucât aceste avarii ar trebui avute în vedere la aplicarea standardelor comercializării după expediere;

(5) întrucât măsurile stabilite de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 100, 26.6.1999, p. 80.

3 JO L 10, 14.1.1988, p. 8.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...