Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1447/1999 de stabilire a unei liste de tipuri de comportament care încalcă grav regulile politicii de pescuit comune Număr celex: 31999R1447

În vigoare de la 02.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1447/1999
din 24 iunie 1999
de stabilire a unei liste de tipuri de comportament care încalcă
grav regulile politicii de pescuit comune

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 37,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2)

întrucât:

(1) în conformitate cu art. 31 alin. (2) bis din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2847/93 din 12 octombrie 1993 de instituire a unui regim de control aplicabil politicii de pescuit comune(3), Consiliul poate întocmi, pe baza art. 37 din Tratat, o listă a tipurilor de comportament care încalcă grav regulile politicii de pescuit comune;

(2) pentru a spori transparenţa politicii de pescuit comune, statele membre ar trebui să ofere Comisiei informaţii despre cazurile de astfel de comportamente, precum şi despre măsurile luate în această privinţă de către statele membre;

(3) conform art. 37 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, unele date cu caracter personal beneficiază de protecţie în cadrul regimului de control aplicabil politicii de pescuit comune;

(4) lista menţionată anterior trebuie să fie în acord cu dispoziţiile similare adoptate de către organizaţiile internaţionale din domeniul pescuitului;

(5) se impune adoptarea de modalităţi de aplicare pentru unele măsuri prevăzute de prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO C 105, 5. 04. 1999, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...