Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1267/1999 privind constituirea unui instrument structural de pre-aderare Număr celex: 31999R1267

În vigoare de la 26.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1267/1999
din 21 iunie 1999
privind constituirea unui instrument structural de pre-aderare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

(1) întrucât concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 şi 13 decembrie 1997 prevăd o strategie de pre-aderare întărită pentru ţările candidate din Europa Centrală şi de Est şi o strategie de pre-aderare specială pentru Cipru;

(2) întrucât în concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 şi 13 decembrie 1997 se dispune ca asistenţa prevăzută în prezentul regulament să fie acordată, pentru moment, celor 10 ţări candidate din Europa Centrală şi de Est;

(3) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) nr. 622/98 din 16 martie 1998 privind asistenţa acordată statelor candidate în cadrul strategiei de pre-aderare şi, în special, privind stabilirea unui Parteneriat de Aderare(5) prevede faptul că aceste parteneriate trebuie să cuprindă un cadru unic pentru domeniile prioritare şi toate resursele disponibile pentru asistenţa de pre-aderare;

(4) întrucât strategia de pre-aderare conţine dispoziţii referitoare la un instrument structural de pre-aderare (ISPA), care va urmări alinierea ţărilor candidate la standardele infrastructurii comunitare şi va oferi o contribuţie financiară pentru măsurile privind mediul înconjurător şi infrastructura transporturilor;

(5) întrucât asistenţa acordată de Comunitate prin ISPA, împreună cu asistenţa acordată de Comunitate prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 privind asistenţa economică oferită Republicii Ungaria şi Republicii Populare Poloneze(6) precum şi asistenţa acordată de Comunitate prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999 din 21 iunie 1999 privind acordarea de sprijin comunitar măsurilor de preaderare pentru dezvoltare agricolă şi rurală în ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada de pre-aderare(7) urmează să fie coordonate în cadrul dispoziţiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1266/1999 din 21 iunie 1999 privind coordonarea asistenţei acordate ţărilor candidate în cadrul strategiei de pre-aderare şi modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3906/89(8) şi să fie supuse dispoziţiilor de condiţionalitate ale Regulamentului (CE) nr. 622/98 şi deciziilor individuale referitoare la Parteneriatele de Aderare;

(6) întrucât scopul ar trebui să fie obţinerea unui echilibru just între finanţarea măsurilor referitoare la infrastructura transportului şi finanţarea măsurilor referitoare la mediu, având în vedere situaţiile specifice din ţările beneficiare;

(7) întrucât asistenţa acordată de Comunitate prin ISPA ar trebui să le faciliteze ţărilor candidate implementarea acquis-ul communautaire în domeniul mediului şi să contribuie la o dezvoltare durabilă în aceste ţări;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...