Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1263/1999 privind instrumentul financiar de orientare pentru pescuit Număr celex: 31999R1263

În vigoare de la 26.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) NR. 1263/1999
din 21 iunie 1999
privind instrumentul financiar de orientare pentru pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 37,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3)

(1) întrucât politica de pescuit comună susţine obiectivele generale ale art. 33 al Tratatului; întrucât în special Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3760/92 din 20 decembrie 1992, care stabileşte un sistem comunitar pentru pescuit şi acvacultură(4), contribuie la realizarea unui echilibru între conservare şi gestiunea resurselor, pe de o parte, şi eforturile de pescuit şi exploatare stabilă şi raţională a acestor resurse, pe de altă parte;

(2) întrucât măsurile structurale din sectorul de pescuit şi acvacultură ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor politicii comune de pescuit şi a obiectivelor art. 100 din Tratat;

(3) întrucât încorporarea unor asemenea măsuri structurale în cadrul operaţional al Fondurilor Structurale din 1993 a îmbunătăţit sinergia operaţiunilor Comunităţii şi a permis realizarea unei contribuţii mai coerente la întărirea coeziunii economice şi sociale;

(4) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale referitoare la Fondurile Structurale(5), instituie o revizuire completă a mecanismelor de funcţionare pentru intrarea în vigoare a politicilor structurale de la 1 ianuarie 2000; întrucât aceste măsuri structurale vor face parte din mijloacele şi obiectivele menţionate la articolul 2 al numitului Regulament; întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2080/93 din 20 iulie 1993 de adoptare a dispoziţiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce priveşte instrumentul financiar de orientare pentru pescuit(6), ar trebui prin urmare să fie abrogat şi înlocuit cu un nou regulament prevăzând în special măsuri de asigurare a unei tranziţii care să evite orice întrerupere a măsurilor structurale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO C 176, 9.06.1998, p. 44

(2) Aviz emis la 6 mai 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...