Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1260/1999 de stabilire a dispoziţiilor generale referitoare la Fondurile structurale Număr celex: 31999R1260

În vigoare de la 26.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1260/1999
din 21 iunie 1999
de stabilire a dispoziţiilor generale referitoare
la Fondurile structurale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 161,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

(1) întrucât, art. 158 din Tratat prevede că, pentru a-şi întări coeziunea economică şi socială, Comunitatea urmăreşte reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi înapoierea regiunilor sau a insulelor mai puţin favorizate, inclusiv a zonele rurale; întrucât art. 159 prevede ca acţiunea să fie sprijinită prin intermediul Fondurilor structurale, al Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi al altor instrumente financiare existente;

(2) întrucât, conform art. 19 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind funcţiile Fondurilor structurale şi eficacitatea lor, precum şi coordonarea activităţilor proprii între ele şi cu operaţiunile Băncii Europene de Investiţii şi ale altor instrumente financiare existente5, Consiliului trebuie să analizeze din nou regulamentul respectiv pe baza unei propuneri a Comisiei, înainte de 31 decembrie 1999; întrucât, pentru a îmbunătăţi transparenţa legislaţiei comunitare, este de dorit să se regrupeze într-un singur regulament toate dispoziţiile privind Fondurile structurale şi să se abroge Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 şi Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 4253/88 din 19 decembrie 1988 privind stabilirea dispoziţiilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor diferitelor Fonduri structurale între ele, pe de o parte, şi cu operaţiunile Băncii Europene de Investiţii şi cu cele ale altor instrumente financiare existente6, pe de altă parte;

(3) întrucât, conform art. 5 din Protocolul nr. 6 privind dispoziţiile speciale referitoare la obiectivul 6 din cadrul Fondurilor structurale din Finlanda şi Suedia, anexate la Actul de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei, dispoziţiile respectivului Protocol trebuie reanalizate înainte de sfârşitul anului 1999, în acelaşi timp cu Regulamentul (CEE) nr. 2052/88;

(4) întrucât, pentru a spori concentrarea şi a simplifica funcţionarea Fondurilor structurale, numărul obiectivelor prioritare trebuie redus în comparaţie cu Regulamentul (CEE) nr. 2052/88; întrucât obiectivele respective ar trebui redefinite astfel încât să urmărească dezvoltarea şi adaptarea structurală a regiunilor cu o dezvoltare întârziată, conversia economică şi socială a zonelor care se confruntă cu dificultăţi structurale, precum şi adaptarea şi modernizarea politicilor şi a sistemelor de educaţie, formare şi ocupare a forţei de muncă;

(5) întrucât în acţiunile sale de întărire a coeziunii sociale şi economice, Comunitatea caută, de asemenea, să promoveze şi dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a activităţilor economice, un nivel înalt de ocupare a forţei de muncă, egalitatea între bărbaţi şi femei şi un nivel înalt de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător; întrucât eforturile respective ar trebui să integreze în special cerinţele de protecţie a mediului înconjurător în stabilirea şi punerea în aplicare a operaţiunilor Fondurilor structurale şi să contribuie la eliminarea inegalităţilor şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei; întrucât operaţiunile Fondurilor pot face posibilă combaterea oricărei discriminări pe criterii de rasă, origine etnică, invaliditate sau vârstă, în special printr-o evaluare a nevoilor, a stimulentelor financiare şi printr-un parteneriat lărgit;

(6) întrucât dezvoltarea culturală, calitatea mediului înconjurător natural şi a celui creat de om, dimensiunea calitativă şi culturală a vieţii şi dezvoltarea turismului contribuie la atractivitatea economică şi socială a regiunilor, în măsura în care acestea favorizează crearea unor locuri de muncă durabile;

(7) întrucât Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este principalul factor care contribuie la atingerea obiectivului de promovare a dezvoltării şi adaptării structurale a regiunilor mai puţin dezvoltate şi a conversiei economice şi sociale a zonelor care se confruntă cu dificultăţi structurale;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...