Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1268/1999 privind ajutorul financiar comunitar destinat măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale în ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada premergătoare aderării Număr celex: 31999R1268

În vigoare de la 26.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1268/1999
din 21 iunie 1999
privind ajutorul financiar comunitar destinat măsurilor de preaderare
ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale
în ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada
premergătoare aderării

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, şi în special art. 308 al acestuia,

având în vedere propunerea din partea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

(1) întrucât concluziile Consiliului European din 12 şi 13 decembrie 1997 prevăd îmbunătăţirea strategiei de preaderare pentru ţările candidate din Europa Centrală şi de Est şi o strategie specifică de preaderare pentru Cipru;

(2) întrucât concluziile Consiliului European prevăd ca ajutorul prevăzut de prezentul regulament să fie acordat deocamdată celor 10 ţări candidate din Europa Centrală şi de Est;

(3) întrucât Comunitatea a decis să acorde asistenţă specială sub forma ajutorului de preaderare pentru ţările care solicită aderarea în vederea îndeplinirii măsurilor de susţinere a procesului actual de reformă economică şi socială ce se desfăşoară în ţările respective şi în vederea pregătirii şi facilitării integrării economiilor lor în cadrul economiei comunitare;

(4) întrucât asistenţa sub forma ajutorului financiar comunitar destinat măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale din ţările candidate din Europa centrală şi de Est în perioada premergătoare aderării ca şi asistenţa acordată de Comunitate conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1267/1999 din 21 iunie 1999 privind instituirea unui instrument pentru politicile structurale destinate preaderării(5) ar trebui să fie coordonate în contextul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1266/1999 din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului acordat ţărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare, care modifică Regulamentul (CEE) nr. 3906/89(6), şi ar trebui să facă obiectul dispoziţiilor condiţionale ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 622/98 din 16 martie 1998 privind asistenţa acordată ţărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare, şi în special privind înfiinţarea Parteneriatelor de Aderare(7);

(5) întrucât paragraful 17 din concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 şi 13 decembrie 1997 prevede că sprijinul financiar acordat ţărilor implicate în procesul de lărgire a Comunităţii se va baza, la alocarea ajutorului, pe principiul tratamentului egal, indiferent de data aderării, acordându-se o atenţie deosebită ţărilor cu cele mai mari cerinţe;

(6) întrucât ajutorul comunitar pentru preaderare trebuie să fie decis în special pentru a rezolva problemele prioritare legate de adaptarea economiilor ţărilor candidate într-o manieră durabilă şi de facilitarea implementării de către acestea a "acquis-ului comunitar", punând un accent special pe politica agricolă comună (PAC);

(7) întrucât ajutorul de preaderare destinat agriculturii ar trebui să urmărească priorităţile politicii agricole comune revizuite; întrucât acest ajutor ar trebui să fie acordat domeniilor prioritare ce urmează a fi definite pentru fiecare ţară, cum ar fi îmbunătăţirea structurilor de prelucrare a produselor agricole şi piscicole, de distribuire, de control al calităţii alimentelor precum şi de control veterinar şi fitosanitar şi de constituire a grupelor de producători; întrucât ar trebui să fie posibilă şi finanţarea proiectelor integrate de dezvoltare rurală pentru a sprijini iniţiativele locale şi măsurile de ecologie a mediului agricol, îmbunătăţirea eficienţei fermelor, adaptarea infrastructurii, precum şi măsurile care vor accelera reconversia structurală;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...