Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1228/1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de asigurare Număr celex: 31999R1228

În vigoare de la 19.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999
din 28 mai 1999
privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica
serviciilor de asigurare

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale în întreprinderi1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/982, în special art. 12 lit. (ii), (v) şi (vii),

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 privind statisticile structurale în întreprinderi a stabilit un cadru comun pentru elaborarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, rezultatele şi competitivitatea sectorului de asigurări în Comunitate;

(2) întrucât este necesar să se specifice frecvenţa elaborării statisticilor pluri-anuale privind serviciile de asigurare; întrucât este necesar să se specifice primul an de referinţă în elaborarea rezultatelor menţionate în anexa 5 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97; întrucât este necesar să se specifice defalcarea rezultatelor pentru elaborarea statisticilor serviciilor de asigurare;

(3) întrucât măsurile avute în vedere sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 14, 17.01.1997, p. 1.

2 JO L 52, 21.02.1998, p. 1.

Articolul 1

Frecvenţa elaborării caracteristicilor pluri-anuale, defalcarea rezultatelor şi primul an de referinţă pentru elaborarea rezultatelor menţionate în art. 4, 8 şi 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 sunt specificate în seriile de date care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...