Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1226/1999 privind derogările care trebuie acordate pentru statistica serviciilor de asigurare Număr celex: 31999R1226

În vigoare de la 19.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1226/1999
din 28 mai 1999
privind derogările care trebuie acordate pentru statistica
serviciilor de asigurare

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statistica structurală de întreprindere1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/982, în special art. 12 pct. (x),

(1) întrucât Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun pentru elaborarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, performanţa şi competitivitatea sectorului de asigurări în Comunitate;

(2) întrucât este necesar să se acorde derogări privind statistica serviciilor de asigurare;

(3) întrucât măsurile menţionate în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul acordat de Comitetul pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 14, 17.01.1997, p. 1.

2 JO L 52, 21.02.1998, p. 1.

Articolul 1

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97, derogările la caracteristicile din Lista A a anexei 5 la regulamentul menţionat sunt precizate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...