Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1225/1999 privind definiţiile caracteristicilor statisticii serviciilor de asigurare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999R1225

În vigoare de la 19.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1225/1999
din 27 mai 1999
privind definiţiile caracteristicilor statisticii
serviciilor de asigurare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statistica structurală de întreprindere1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/982, în special art. 12 pct. (iii),

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 410/98 din 16 februarie 1998 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 privind statisticile structurale de întreprindere a stabilit un cadru comun pentru elaborarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, performanţa şi competitivitatea sectorului de asigurări în Comunitate;

(2) întrucât este necesară introducerea unui set de definiţii pentru caracteristicile statisticii serviciilor de asigurare;

(3) întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în concordanţă cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 14, 17. 01.1997, p. 1.

2 JO L 52, 21.02.1998, p. 1.

Articolul 1

1. Caracteristicile prevăzute în art. 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 sunt definite în anexa la prezentul regulament.

2. În aceste definiţii, referirile la conturile societăţii folosesc rubricile stabilite în art. 6 (bilanţ), art. 34 (cont de profit şi pierdere) sau art. 63 (note privind conturile) din Directiva Consiliului 91/674/CEE3 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale societăţilor de asigurări.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...