Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate Număr celex: 31999R1255

În vigoare de la 26.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1255/1999
din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieţei în sectorul
laptelui şi produselor lactate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

având în vedere avizul Curţii de Conturi5,

(1) întrucât funcţionarea şi dezvoltarea pieţei comune în sectorul produselor agricole trebuie însoţită de stabilirea unei politici agricole comune care să includă în special o organizare comună a pieţelor agricole în diverse forme, în funcţie de produs;

(2) întrucât scopul politicii agricole comune este îndeplinirea obiectivelor stabilite în art. 33 din Tratat; întrucât, în sectorul laptelui, pentru a stabiliza pieţele şi pentru a asigura un nivel de trai satisfăcător pentru comunitatea agricolă, este necesar ca organismele de intervenţie, bazându-se pe un sistem de preţuri unice, să poată lua măsuri de intervenţie pe piaţă, inclusiv prin achiziţionarea de unt şi lapte praf degresat şi prin acordarea unor ajutoare financiare pentru depozitare privată a acestor produse; întrucât, cu toate acestea, asemenea măsuri trebuie standardizate astfel încât să nu împiedice libera circulaţie a bunurilor respective în cadrul Comunităţii;

(3) întrucât, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3950/92 din 28 decembrie 1992 de stabilire a unei taxe suplimentare în sectorul laptelui şi produselor lactate6, s-a introdus un regim suplimentar de taxe pentru piaţa laptelui şi produselor lactate, în scopul reducerii dezechilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa laptelui şi produselor lactate şi al reducerii excedentelor structurale ce rezultă din acest dezechilibru; întrucât acest regim se va aplica pentru opt noi perioade consecutive de 12 luni începând de la 1 aprilie 2000;

(4) întrucât, pentru a stimula consumul de lapte şi produse lactate în cadrul Comunităţii şi pentru a îmbunătăţi competitivitatea acestor produse pe pieţele internaţionale, trebuie redus nivelul de sprijinire a pieţei, în special printr-o reducere treptată a preţurilor orientative şi a preţurilor de intervenţie pentru unt şi lapte praf degresat începând cu 1 iulie 2005;

(5) întrucât punerea în aplicare a unui sistem de intervenţie pentru unt trebuie să menţină poziţia competitivă a acestuia pe piaţă şi să asigure cea mai eficientă depozitare posibilă; întrucât cerinţele de calitate care trebuie respectate în ceea ce priveşte untul constituie un factor determinant pentru atingerea acestor obiective; întrucât achiziţiile de intervenţie trebuie să aibă loc în limitele necesare pentru menţinerea stabilităţii pieţei ţinându-se cont de preţul pe piaţă al untului în statele membre şi trebuie efectuate în cadrul unei proceduri de licitaţie;

(6) întrucât, în cazul ajutorului financiar pentru depozitarea privată a untului, trebuie ca acordarea acestuia să fie condiţionată de producerea untului din smântâna şi laptele care provin din cadrul Comunităţii şi trebuie să se menţină o trimitere la categoriile naţionale de calitate, ca o condiţie pentru a putea beneficia de ajutor;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...