Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1168/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru prune Număr celex: 31999R1168

În vigoare de la 04.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1168/1999 al COMISIEI
din 3 iunie 1999
de stabilire a standardului de comercializare pentru prune

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei de fructe şi legume1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 857/1999 al Comisiei2, în special articolul 2 alineatul (2),

(1) întrucât prunele se află printre produsele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 pentru care trebuie adoptate standarde; întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1591/87 al Comisiei din 5 iunie 1987 de stabilire a standardelor de comercializare pentru varză, varză de Bruxelles, ţelină pentru peţiol şi frunze, spanac şi prune3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, a fost modificat frecvent şi nu mai poate asigura claritate juridică;

(2) întrucât, pentru o claritate mai mare, reglementările privind prunele ar trebui separate de cele pentru alte produse din Regulamentul (CEE) nr. 1591/87; întrucât reglementarea în discuţie ar trebui, prin urmare, să fie modificate, iar anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 1591/87 privind prunele să fie anulată; întrucât, în acest scop şi în interesul păstrării transparenţei pe piaţa internaţională, ar trebui să se ţină seama de standardul pentru prune recomandat de către Grupul de lucru privind standardizarea produselor perisabile şi dezvoltarea calităţii din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (ONU/CEE);

(3) întrucât rezultatul aplicării acestor standarde ar trebui să fie îndepărtarea de pe piaţă a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, alinierea producţiei la cerinţele consumatorilor, facilitarea relaţiilor comerciale bazate pe concurenţă loială, contribuind astfel la obţinerea unei producţii mai profitabile;

(4) întrucât standardele sunt aplicabile în toate etapele de comercializare; întrucât transportul pe distanţe lungi, depozitarea pentru un anumit interval de timp şi diferitele operaţiuni de manevrare la care sunt supuse produsele pot cauza o deteriorare datorată evoluţiei biologice a produselor sau perisabilităţii lor; întrucât ar trebui să se ţină seama de această deteriorare atunci când se aplică standardele la etapele de comercializare care urmează expedierii; întrucât produsele din clasa "Extra" trebuie să fie sortate şi ambalate cu o atenţie deosebită, în cazul acestora se va lua în considerare numai lipsa prospeţimii şi a turgescenţei;

(5) întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune pentru fructe şi legume proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 108, 27.4.1999, p. 7.

3 JO L 146, 6.6.1987, p. 36.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...