Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 800/1999 de stabilire normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exportul de produse agricole Număr celex: 31999R08000

În vigoare de la 17.04.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 800/1999
din 15 aprilie 1999
de stabilire normelor comune de aplicare a regimului de restituire
la exportul de produse agricole

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1766/92 din 30 iunie 1992 cu privire la organizarea comună a pieţei de cereale1, modificat ultima dată de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 923/962, în special art. 13 şi 21, precum şi dispoziţiile corespunzătoare din alte regulamente cu privire la organizarea comună a pieţelor pentru produse agricole,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2799/98 din 15 decembrie 1998 prin care s-au stabilit acorduri agromonetare cu privire la euro3, în special art. 3 şi 9,

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3665/87 din 27 noiembrie 1987 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exporturile de produse agricole4, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 604/985, a fost modificat de mai multe ori şi substanţial; întrucât în cazul unor noi modificări trebuie să fie reformulat pentru claritate;

(2) întrucât regulile generale adoptate de Consiliu stabilesc că restituirea se achită dacă se face dovada exportării produselor de pe teritoriul Comunităţii; întrucât dreptul la restituire este dobândit imediat după ce produsele au părăsit piaţa Comunităţii, în cazul în care se aplică un singur cuantum de restituire pentru toate ţările terţe; întrucât, în cazul în care cuantumul restituirii diferă în funcţie de destinaţia produselor, dreptul la restituire depinde de importarea într-o ţară terţă;

(3) întrucât aplicarea Acordului privind agricultura din Runda Uruguay impune, ca regulă generală, ca acordarea restituirii să fie legată de existenţa unei licenţe de export prin care se stabileşte în prealabil restituirea; întrucât livrările în cadrul Comunităţii pentru organizaţii internaţionale şi pentru forţele armate, livrările de produse alimentare şi exporturile de mici cantităţi reprezintă, totuşi, cazuri speciale şi cu importanţă economică minoră; întrucât, din aceste motive, pentru simplificarea acestor operaţiuni de export şi pentru evitarea unei bariere administrative excesive cu care să se confrunte operatorii şi autorităţile competente, s-au adoptat dispoziţii pentru un regim special fără licenţă de export;

(4) întrucât, în sensul prezentului regulament, data exportului reprezintă data la care autorităţile vamale acceptă actul prin care declarantul îşi manifestă intenţia de a exporta produsele pentru care solicită să beneficieze de o restituire la export; întrucât un astfel de document are scopul de a atrage atenţia, şi îndeosebi atenţia autorităţilor vamale, asupra faptului că operaţiunea în cauză se desfăşoară cu sprijin din partea fondurilor Comunităţii, pentru ca respectivele autorităţi vamale să întreprindă verificările corespunzătoare; întrucât de la data acceptării produsele sunt puse sub supraveghere vamală până în momentul exportului lor efectiv; întrucât data serveşte drept element de referinţă pentru stabilirea cantităţii, naturii şi caracteristicilor produsului exportat;

___________

1 JO L 181, 1. 07. 1992, p. 21.

2 JO L 126, 24. 05. 1996, p. 37.

3 JO L 349, 24. 12. 1998, p. 1.

4 JO L 351, 14. 12. 1987, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...