Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Acordul nr. 531/1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind investigaţiile interne desfăşurate de Biroul European Antifraudă (OLAF) Număr celex: 31999Q0531

În vigoare de la 31.01.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORD INTERINSTITUŢIONAL
din 25 mai 1999
între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia
Comunităţilor Europene privind investigaţiile interne desfăşurate
de Biroul European Antifraudă (OLAF)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

făcând trimitere la Rezoluţia Parlamentului European din 7 octombrie 1998 privind independenţa, rolul şi statutul Unităţii pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei (UCLAF)1,

făcând trimitere la concluziile Consiliului din 15 martie 1999, adoptate ca urmare a discuţiilor detaliate cu reprezentanţii Parlamentului European şi ai Comisiei,

luând notă de Decizia Comisiei 1999/352/CE, CECO, Euratom din 28 aprilie 1999 privind constituirea unui Birou European Antifraudă2,

(1) întrucât Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1073/19993 şi Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1074/19994 privind investigaţiile efectuate de Biroul European Antifraudă prevăd că Biroul iniţiază şi desfăşoară investigaţii în cadrul instituţiilor, organismelor şi oficiilor şi agenţiilor instituite de Tratatele CE sau Euratom sau în temeiul acestor tratate;

(2) întrucât responsabilitatea Biroului European Antifraudă, stabilită de către Comisie, se extinde dincolo de protejarea intereselor financiare, incluzând toate activităţile necesare pentru a salvgarda interesele comunitare împotriva comportamentelor ilegale care ar putea conduce la proceduri administrative sau penale;

(3) întrucât sfera luptei împotriva fraudei ar trebui lărgită, iar eficienţa sa ar trebui îmbunătăţită prin exploatarea existentă în domeniul investigaţiilor administrative;

(4) întrucât, prin urmare, în temeiul autonomiei lor administrative, toate instituţiile, organismele şi oficiile şi agenţiile ar trebui să încredinţeze Biroului sarcina de a efectua investigaţii administrative pentru a descoperi situaţiile grave, legate de exercitarea sarcinilor profesionale, care ar putea constitui o nerespectare a obligaţiilor funcţionarilor şi angajaţilor Comunităţilor, în conformitate cu art. 11, 12 al doilea şi al treilea paragraf, art. 13, 14, 16 şi art. 17 primul paragraf din Statutul funcţionarilor şi Condiţiile de angajare a altor angajaţi ai Comunităţilor Europene (denumite în continuare "Statutul funcţionarilor"), care ar putea prejudicia interesele Comunităţilor şi ar putea conduce la proceduri disciplinare, sau, dacă este cazul, la proceduri penale, greşeli personale grave menţionate în art. 22 din Statutul funcţionarilor sau nerespectarea unor obligaţii similare de către membrii, conducătorii sau personalul instituţiilor, organismelor şi oficiilor şi agenţiilor Comunităţilor care nu intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor;

(5) întrucât astfel de investigaţii ar trebui desfăşurate în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene, în special Protocolul privind privilegiile şi imunităţile, din textele adoptate pentru aplicarea lor, precum şi din Statutul funcţionarilor;

(6) întrucât astfel de investigaţii ar trebui să se desfăşoare în condiţii echivalente în toate instituţiile, organismele şi oficiile şi agenţiile comunitare; întrucât atribuirea acestei sarcini Biroului nu ar trebui să afecteze responsabilităţile instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor şi nu ar trebui să reducă, în nici un fel, protecţia juridică a persoanelor implicate;

(7) întrucât, până la modificarea Statutului funcţionarilor, ar trebui adoptate măsuri practice care să dispună modul în care membrii instituţiilor şi organismelor, conducătorii oficiilor şi organismelor şi funcţionarii şi angajaţii instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor trebuie să coopereze la buna desfăşurare a investigaţiilor interne, după o consultare în vederea elaborării de norme comune în acest sens, invitând celelalte instituţii, organisme şi oficii şi agenţii să adere la prezentul acord,

CONVIN:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...