Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 105/1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere Număr celex: 31999L0105

În vigoare de la 15.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 1999/105/CE A CONSILIULUI
din 22 decembrie 1999
privind comercializarea materialului forestier de reproducere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) Directiva 66/404/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea materialului forestier de reproducere4 şi Directiva 71/161/CEE a Consiliului din 30 martie 1971 privind standardele de calitate externă a materialului forestier de reproducere comercializat în cadrul Comunităţii5 au fost modificate substanţial de mai multe ori; întrucât urmează să se facă modificări şi în continuare, directivele trebuie combinate şi modificate pentru a fi cât mai clare.

(2) Pădurile acoperă o mare suprafaţă a Comunităţii şi îndeplinesc un rol multifuncţional bazat pe funcţiile lor sociale, economice, de mediu, ecologice şi culturale; se simte nevoia unor abordări şi acţiuni specifice pentru diferitele tipuri de păduri, ţinând seama de gama largă de condiţii naturale, sociale, economice şi culturale ale pădurilor din cadrul Comunităţii; atât repopularea cu arbori a acestor păduri, cât şi reîmpădurirea necesită o gestionare durabilă a pădurilor în raport cu strategia forestieră pentru Uniunea Europeană, în conformitate cu Rezoluţia Consiliului din 15 decembrie 19986.

(3) Materialul de reproducere a speciilor de arbori şi a hibrizilor artificiali, care sunt importanţi pentru silvicultură, trebuie să fie adecvat din punct de vedere genetic diverselor condiţii locale şi să fie de calitate superioară; conservarea şi sporirea biodiversităţii pădurilor, inclusiv diversitatea genetică a arborilor, sunt esenţiale pentru o gestionare durabilă a pădurilor.

(4) Din punct de vedere al sănătăţii plantelor, condiţiile armonizate trebuie sa fie în conformitate cu Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecţie luate împotriva introducerii în statele membre a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor din plante şi împotriva răspândirii lor în Comunitate7.

(5) Cercetările în domeniul silviculturii au arătat că, dacă valoarea pădurilor urmează să crească, inclusiv acele aspecte ce privesc stabilitatea, adaptarea, rezistenţa, productivitatea şi diversitatea, este necesar să fie folosit material de reproducere adecvat amplasamentului şi de calitate superioară atât din punct de vedere genetic cât şi fenotipic; acolo unde este cazul, seminţele ar trebui să corespundă unor standarde de calitate externă.

(6) În contextul consolidării pieţei interne, este necesar să fie înlăturată orice barieră existentă sau potenţială în calea comerţului, care ar putea împiedica libera circulaţie a materialului forestier de reproducere în cadrul Comunităţii; este în interesul tuturor statelor membre să se stabilească norme comunitare care să impună cerinţe cât mai stricte.

(7) Normele comunitare ar trebui să se refere la caracteristicile genetice şi fenotipice ale seminţelor şi plantelor şi la calitatea externă a materialului forestier de reproducere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...