Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 95/1999 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunităţii Număr celex: 31999L0095

În vigoare de la 20.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 1999/95/CE
din 13 decembrie 1999
privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la timpul de lucru al
navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunităţii

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat,

întrucât:

(1) acţiunea Comunităţii în domeniul politicii sociale urmăreşte, între altele, îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în mediul lor de muncă;

(2) acţiunea Comunităţii în domeniul transportului maritim urmăreşte, între altele, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale navigatorilor la bordul navelor, securitatea pe mare şi prevenirea poluării produse de accidente maritime;

(3) în cursul celei de-a optzeci şi patra sesiuni a sa din 8-22 octombrie 1996, Conferinţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) a adoptat Convenţia OIM nr. 180 privind timpul de lucru al marinarilor şi efectivele navelor din 1996 (denumită în continuare "Convenţia OIM nr. 180") şi Protocolul din 1996 la Convenţia Marinei Comerciale (norme minime) din 1976 (denumit în continuare "Protocolul la Convenţia OIM nr. 147");

(4) Directiva Consiliului 99/63/CE din 21 iunie 1999 privind Acordul referitor la organizarea timpului de muncă al marinarilor încheiat de Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST), adoptată în temeiul art. 139 alin. (2) din Tratat, urmăreşte să pună în aplicare respectivul acord încheiat pe 30 septembrie 1998 (denumit în continuare "acordul"). Conţinutul acordului reflectă anumite dispoziţii din Convenţia OIM nr. 180. Acordul se aplică navigatorilor de la bordul tuturor navelor maritime, aflate în proprietate publică sau privată, care sunt înmatriculate pe teritoriul unui stat membru şi care desfăşoară în mod obişnuit operaţiuni maritime comerciale;

(5) obiectivul prezentei directive este de a aplica dispoziţiile Directivei 1999/63/CE, care reflectă dispoziţiile Convenţiei OIM nr. 180, oricărei nave care face escală într-un port comunitar, indiferent de pavilionul pe care-l arborează, pentru a se identifica şi remedia orice situaţie care prezintă în mod clar un pericol pentru securitatea sau sănătatea navigatorilor. Totuşi, Directiva 1999/63/CE include cerinţe care nu se regăsesc în Convenţia OIM nr. 180 şi care, în consecinţă, nu ar trebui aplicate la bordul navelor care nu arborează pavilionul unui stat membru;

(6) Directiva 1999/63/CE se aplică navigatorilor de la bordul tuturor navelor maritime înmatriculate pe teritoriul unui stat membru. Statele membre trebuie să verifice dacă navele aflate sub pavilionul lor se conformează tuturor dispoziţiilor directivei respective;

(7) pentru a proteja securitatea şi pentru a evita denaturarea concurenţei, statelor membre ar trebui să li se permită să verifice conformitatea tuturor navelor maritime care fac escală în porturile lor cu dispoziţiile relevante ale Directivei 1999/63/CE, indiferent de statul în care acestea sunt înmatriculate;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...