Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 94/1999 privind disponibilitatea informaţiilor cu privire la consumul de carburant şi emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi Număr celex: 31999L0094

În vigoare de la 18.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 1999/94/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 13 decembrie 1999
privind disponibilitatea informaţiilor cu privire la consumul de
carburant şi emisiile de CO2 destinate consumatorilor
la comercializarea autoturismelor noi

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetul Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Articolul 174 din tratat prevede utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale; întrucât utilizarea raţională a energiei este unul din principalele mijloace de atingere a obiectivului în cauză şi de reducere a poluării mediului.

(2) Obiectivul ultim al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice este stabilizarea concentraţiilor gazelor cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să permită eliminarea riscului interferenţei antropice periculoase cu sistemul climatic.

(3) Comunitatea, în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, încheiat la conferinţa de la Kyoto în decembrie 1997, a acceptat să îşi reducă emisiile, în perioada 2008-2012, produse de un coş de gaze cu efect de seră, cu 8% faţă de nivelul din 1990.

(4) Comisia, recunoscând faptul că emisiile de CO2 sunt în mare parte imputabile autoturismelor, a propus o strategie comunitară care vizează o reducere a emisiilor de CO2 de la autoturisme şi o îmbunătăţire a economiei de carburant; întrucât soluţia preconizată de Comisie a fost primită favorabil de Consiliu în concluziile sale din 25 iunie 1996;

(5) Informarea joacă un rol decisiv în funcţionarea forţelor pieţei; întrucât furnizarea de informaţii precise, utile şi comparabile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 specifice autoturismelor ar putea orienta preferinţele consumatorilor către autoturisme care consumă mai puţin carburant şi care degajă în consecinţă mai puţin CO2, încurajând astfel constructorii să ia măsuri în vederea reducerii consumului de carburant al autoturismelor pe care le fabrică.

(6) Prezenţa etichetelor pe autoturismele de ocazie expuse în punctele de vânzare ar putea influenţa cumpărătorii de autoturisme noi să achiziţioneze autoturisme cu consum redus, dat fiind că această caracteristică va fi luată în considerare atunci când autoturismul va fi revândut; întrucât este, în consecinţă, oportun, cu ocazia primei reanalizări a prezentei directive, să se prevadă extinderea domeniului de aplicare a prezentei directive la autoturismele de ocazie reglementate de Directiva 93/116/CE a Comisiei din 17 decembrie 1993 de adaptare a Directivei 80/1268/CEE a Consiliului la progresul tehnic privind consumul de carburant al autovehiculelor4.

(7) Este prin urmare necesar să se elaboreze o etichetă privind consumul de carburant pentru toate autoturismele noi expuse în punctele de vânzare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...