Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 74/1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare Număr celex: 31999L0074

În vigoare de la 03.08.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 1999/74/CE A CONSILIULUI
din 19 iulie 1999
de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) La data de 7 martie 1988, Consiliul a adoptat Directiva 88/166/CEE4 privind punerea în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în Cazul 131/86 (anularea Directivei 86/113/CEE a Consiliului din 25 martie 1986 de stabilire a normelor minime de protecţie a găinilor ouătoare în baterie);

(2) Articolul 9 din Directiva 88/166/CEE cere Comisiei să prezinte, înainte de data de 1 ianuarie 1993, un raport asupra progreselor ştiinţifice privind condiţiile de bunăstare a găinilor în cadrul diverselor sisteme de creştere şi asupra dispoziţiilor din anexa la directiva menţionată, raport însoţit de orice propuneri de adaptare corespunzătoare;

(3) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă5, întocmită pe baza Convenţiei Europene privind protecţia animalelor domestice, prevede dispoziţii comunitare destinate să pună în aplicare principiile stabilite de Convenţie, principii care includ asigurarea de adăposturi, hrană, apă şi îngrijire corespunzătoare necesităţilor fiziologice şi etologice ale animalelor;

(4) În 1995, Comitetul permanent al Convenţiei Europene privind protecţia animalelor domestice a adoptat o recomandare detaliată, incluzând găinile ouătoare;

(5) Protecţia găinilor ouătoare este o chestiune de competenţa Comunităţii;

(6) Diferenţele ce pot denatura condiţiile de concurenţă se opun bunei funcţionări a organizării pieţei animalelor şi produselor animaliere;

(7) Raportul Comisiei prevăzut la punctul 2 din expunerea de motive, fondat pe un aviz al Comitetului ştiinţific veterinar, concluzionează, cu privire la condiţiile de bunăstare a găinilor ţinute în baterie şi în alte sisteme de creştere, că acestea sunt inadecvate şi că asemenea coteţe nu pot răspunde unora dintre necesităţile lor; ar trebui, prin urmare, să se introducă cele mai înalte standarde posibile, în lumina diverşilor parametri ce trebuie luaţi în considerare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de creştere;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...