Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 548/2007 de adaptare a anumitor regulamente privind restituirile la export În sectorul fructelor şi al legumelor şi În sectorul anumitor produse prelucrate pe bază de fructe şi legume, ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007R0548

În vigoare de la 22.05.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 548/2007 AL COMISIEI
din 21 mai 2007
de adaptare a anumitor regulamente privind restituirile la export
În sectorul fructelor şi al legumelor şi În sectorul anumitor
produse prelucrate pe bază de fructe şi legume, ca urmare a
aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având În vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având În vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, În special articolul 56,

Întrucât:

(1) În unele regulamente ale Comisiei privind restituirile la export În sectorul fructelor şi al legumelor şi În sectorul anumitor produse prelucrate pe bază de fructe şi legume sunt necesare anumite modificări de natură tehnică,În vederea efectuării adaptărilor devenite necesare ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1429/95 al Comisiei din 23 iunie 1995 privind normele de aplicare pentru restituirile la export În sectorul produselor transformate pe bază de fructe şi legume, altele decât cele acordate pentru adaos de zahăr(1) conţine anumite menţiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conţină menţiunile respective şi În limbile bulgară şi română.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1591/95 al Comisiei din 30 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a restituirilor la export pentru glucoză şi sirop de glucoză folosite În anumite produse prelucrate pe bază de fructe şi legume(2) conţine anumite menţiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conţină menţiunile respective şi În limbile bulgară şi română.

(4) Regulamentul (CE) nr. 2315/95 al Comisiei din 29 septembrie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a restituirilor la export pentru anumite tipuri de zahăr cuprinse În organizarea comună a pieţelor În sectorul zahărului, folosite la anumite produse prelucrate pe bază de fructe şi legume(3) conţine anumite menţiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conţină menţiunile respective şi În limbile bulgară şi română.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului privind restituirile la export pentru fructe şi legume(4) conţine anumite menţiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conţină menţiunile respective şi în limbile bulgară şi română.

(6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1429/95, Regulamentul (CE) nr. 1591/95, Regulamentul (CE) nr. 2315/95 şi Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 trebuie modificate În consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 141, 24.6.1995, p. 28. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 498/2004 (JO L 80, 18.3.2004, p. 20).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...