Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/1999 privind echipamentele sub presiune transportabile Număr celex: 31999L0036

În vigoare de la 01.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/36/CE
din 29 aprilie 1999
privind echipamentele sub presiune transportabile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 75 alin. (1) lit. (c),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

procedând în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât în cadrul politicii comune de transport trebuie adoptate măsuri suplimentare pentru a asigura siguranţa transportului;

(2) întrucât fiecare stat membru solicită în acest moment ca echipamentele transportabile, ce urmează a fi utilizate pe teritoriul său, să fie supuse certificării şi inspecţiei, inclusiv inspecţii periodice, efectuate de către organismele desemnate de acesta; întrucât această practică, ce necesită numeroase aprobări, dacă echipamentele urmează a fi utilizate în mai multe state în cursul unei operaţiuni de transport, constituie un obstacol pentru dispoziţiile pentru oferirea de servicii de transport în cadrul Comunităţii; întrucât, pentru a facilita utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile pe teritoriul unui alt stat membru, în contextul unei operaţiuni de transport, acţiunea de armonizare a procedurilor de aprobare întreprinsă de Comunitate este justificată;

(3) întrucât trebuie adoptate măsuri pentru instituirea treptată a unei pieţe unice în sectorul transporturilor, în special pentru libera deplasare a echipamentelor sub presiune transportabile;

(4) întrucât acţiunea la nivelul Comunităţii este singura modalitate posibilă de realizare a unei asemenea armonizări, deoarece statele membre, ce acţionează independent sau prin acorduri internaţionale, nu pot stabili acelaşi nivel de armonizare la aprobările pentru acest tip de echipament; întrucât, în prezent, recunoaşterea aprobărilor acordate în diferite state membre nu este satisfăcătoare datorită libertăţii de a decide;

(5) întrucât o directivă a Consiliului este instrumentul legal potrivit pentru a spori siguranţa acestor echipamente, deoarece ea asigură statelor membre un cadru pentru aplicarea uniformă şi obligatorie a procedurilor de aprobare;

(6) întrucât Directivele Consiliului 94/55/CE(4) şi 96/49/CE(5) au extins aplicarea dispoziţiilor ADR(6) şi RID(7) pentru reglementarea traficului naţional, în vederea armonizării condiţiilor de transport rutier şi feroviar al mărfurilor periculoase pe tot teritoriul Comunităţii;

(7) întrucât Directivele 94/55/CE şi 96/49/CE prevăd opţiunea de aplicare a procedurilor de evaluare a conformităţii, pe baza unor module în concordanţă cu Decizia 93/465/CEE(8), la anumite echipamente sub presiune transportabile noi; întrucât această opţiune trebuie înlocuită cu o obligaţie extinsă, astfel încât să cuprindă toate echipamentele sub presiune transportabile noi utilizate la transportul mărfurilor periculoase şi care sunt reglementate prin Directivele 94/55/CE şi 96/49/CE;

(8) întrucât Directiva 97/23/CE(9) stabileşte cerinţele generale pentru libera circulaţie şi siguranţa echipamentelor sub presiune;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...