Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2561/1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazării Număr celex: 31999R2561

În vigoare de la 04.12.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL nr. 2561/1999 al COMISIEI (CE)
din 3 decembrie 1999
de stabilire a standardului de comercializare a mazării

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 2200/96 al Consiliului (CE) din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei în sectorul fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Varietăţile de mazăre sunt prezentate de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 ca produse care trebuie să îndeplinească standardele. Regulamentul nr. 58 al Comisiei3 de stabilire a standardelor de calitate comune pentru unele produse enumerate de anexa IB la Regulamentul nr. 23, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, a făcut obiectul mai multor modificări şi nu mai asigură claritatea juridică.

(2) Normele în cauză trebuie, în consecinţă, să fie reformate şi anexa I.3 la Regulamentul nr. 58, eliminată. În acest scop, din motive de transparenţă pe piaţa mondială, trebuie să se ţină seama de standardele pentru mazăre recomandate de Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile şi îmbunătăţirea calităţii al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (ONU/CEE).

(3) Aplicarea acestor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producţiei spre satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza concurenţei loiale, contribuind astfel la rentabilizarea producţiei.

(4) Standardele sunt aplicabile în toate etapele comercializării. Transportul pe distanţe mari, depozitarea pentru un anumit interval de timp sau diversele operaţiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot cauza deteriorări datorită dezvoltării biologice sau tendinţei naturale de alterare a acestora. Trebuie să se ţină seama de aceste deteriorări atunci când se aplică standardele în etapele de comercializare care urmează expedierii.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...