Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2543/1999 privind nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statistica comerţului exterior al Comunităţii şi statistica comerţului între state membre Număr celex: 31999R2543

În vigoare de la 02.12.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2543/1999
din 1 decembrie 1999
privind nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statistica
comerţului exterior al Comunităţii şi statistica comerţului
între state membre

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1172/95 din 22 mai 1995 privind statistica referitoare la comercializarea de bunuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi ţări terţe(1), pe de altă parte, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 374/98(2),

întrucât:

(1) în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95, introducerea nomenclatorului de ţări şi teritorii este responsabilitatea Comisiei;

(2) versiunea valabilă la 1 ianuarie 1999 a fost anexată la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2645/98(3);

(3) începând cu 1 ianuarie 1999, nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor se bazează pe standardul ISO alpha - 2; este de dorit să existe o perioadă de tranziţie care să permită statelor membre adaptarea modificărilor efectuate; din raţiuni de simplificare, este esenţial ca această perioadă de tranziţie să se încheie atunci când prevederile de revizuire a reglementărilor privind documentul administrativ unic intră în vigoare;

(4) măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului statistic creat pentru comerţul exterior cu mărfuri cu ţări terţe:

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 118, 25.05.1995, p. 10.

(2) JO L 48, 19.02.1998, p. 6.

(3) JO L 335, 10.12.1998, p. 22.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...