Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2377/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru sparanghel Număr celex: 31999R2377

În vigoare de la 10.11.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2377/1999 al COMISIEI
din 9 noiembrie 1999
de stabilire a standardului de comercializare pentru sparanghel

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special de articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) sparanghelul figurează printre produsele enumerate în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 pentru care trebuie să se adopte standarde. Regulamentul (CEE) nr. 454/92 al Comisiei din 26 februarie 1992 de stabilire a standardelor de calitate pentru sparanghel3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, este modificat în mai multe puncte. Pentru a se asigura claritatea juridică, Regulamentul (CEE) nr. 454/92 ar trebui abrogat, iar normele în cauză ar trebui reformulate. În acest scop şi în interesul păstrării transparenţei pe piaţa mondială, ar trebui să se ţină seama de standardul pentru sparanghel recomandat de către Grupul de lucru pentru standardizarea produselor agricole perisabile şi dezvoltarea calităţii al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (UN/ECE);

(2) sistemul de dimensionare a sparanghelului ar trebui simplificat pentru a-l face compatibil cu evoluţiile înregistrate la nivelul condiţiilor de producţie şi comercializare, în special în ceea ce priveşte vânzarea cu ridicata şi cerinţele consumatorilor. Această simplificare comportă eliminarea prevederilor ce stabilesc lungimea maximă pentru sparanghel, relaxarea condiţiilor privind diametrul din tabelul de dimensiuni pentru sparanghel şi reducerea la 3 mm a diametrului minim al sparanghelului verde şi violet/verde. Aceste modificări vor permite comercializarea sparanghelului verde subţire şi a sparanghelului "triguero" în aceleaşi condiţii ca şi celelalte soiuri de sparanghel.

(3) rezultatul aplicării acestor standarde ar trebui să fie eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, aducerea producţiei la nivelul cerinţelor consumatorilor, facilitarea relaţiilor comerciale bazate pe concurenţa loială şi, prin aceasta, mărirea profitabilităţii producţiei;

(4) standardele sunt aplicabile în toate fazele comercializării. Transportul pe distanţe mari, depozitarea pentru o anumită perioadă de timp şi diversele operaţiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot provoca deteriorări cauzate de dezvoltarea biologică a produselor sau de perisabilitatea acestora. Trebuie să se ţină seama de aceste deteriorări atunci când standardele se aplică în etapele de comercializare care urmează expedierii. Întrucât produsele din clasa "Extra" trebuie sortate şi ambalate cu o grijă deosebită, în cazul acestora trebuie să se ţină seama numai de lipsa prospeţimii şi de turgescenţă;

(5) măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune pentru fructele şi legumele proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p.1.

2 JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...