Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 2157/1999 privind competenţa Băncii Centrale Europene în materie de sancţiuni (BCE/1999/4) Număr celex: 31999R2157

În vigoare de la 12.10.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE (CE) nr. 2157/1999
din 23 septembrie 1999
privind competenţa Băncii Centrale Europene în materie
de sancţiuni (BCE/1999/4)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Tratatul"), în special art. 110 alin. (3), Statutele Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumite în continuare "Statute"), în special art. 34 alin. (3) şi art. 19 alin. (1), precum şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2532/98 din 23 noiembrie 1998 privind competenţa Băncii Centrale Europene în materie de sancţiuni1 (denumit în continuare "Regulamentul Consiliului"), în special art. 6 alin. (2),

întrucât:

(1) Prezentul regulament, în conformitate cu art. 34 alin. (3) din Statute, coroborat cu art. 43 alin. (1) din Statute, alin. (8) din Protocolul (nr. 25) privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi alin. (2) din Protocolul (nr. 26) privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca, nu conferă nici un drept şi nu impune nici o obligaţie unui stat membru neparticipant.

(2) Regulamentul Consiliului precizează limitele şi condiţiile în care Banca Centrală Europeană (BCE) este abilitată să aplice societăţilor amenzi şi penalităţi periodice în cazul nerespectării obligaţiilor ce rezultă din regulamentele şi deciziile sale.

(3) Art. 6 alin. (2) din Regulamentul Consiliului conferă Băncii Centrale Europene competenţe de reglementare în temeiul cărora să specifice modalităţile de aplicare a sancţiunilor în conformitate cu Regulamentul Consiliului.

(4) Alte regulamente ale Consiliului şi ale BCE pot să prevadă sancţiuni specifice pentru anumite domenii şi să facă trimitere la prezentul regulament în ceea ce priveşte principiile şi procedurile referitoare la aplicarea acestor sancţiuni.

(5) Atunci când pune în aplicare procedura de stabilire a sancţiunilor, BCE trebuie să asigure terţilor respectarea deplină a drepturilor lor la apărare, în conformitate cu principiile generale de drept şi de jurisprudenţă ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în materie, în special jurisprudenţa existentă privind competenţa Comisiei Europene de a întreprinde o anchetă în domeniul concurenţei.

(6) Nu există nici un obstacol juridic în faţa schimbului de informaţii în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) privind constatarea cazurilor de încălcare a regulamentelor sau deciziilor BCE.

(7) Principiul non bis in idem trebuie să fie respectat în ceea ce priveşte iniţierea procedurii de constatare a încălcării normelor BCE.

(8) Regimul aplicabil exercitării prerogativelor BCE şi ale băncii centrale naţionale competente în cadrul procedurii de constatare a încălcării normelor BCE trebuie să asigure investigarea minuţioasă a presupusei încălcări, concomitent cu asigurarea unui înalt nivel de protecţie a drepturilor la apărare ale întreprinderii respective şi a confidenţialităţii procedurii de constatare a încălcării normelor BCE.

(9) Poate fi necesară asistenţa autorităţilor din statele membre pentru a se asigura exercitarea eficientă a prerogativelor BCE şi ale băncii centrale naţionale competente în procedura de constatare a încălcării normelor BCE.

(10) Întreprinderea respectivă are dreptul să fie audiată după terminarea etapei de investigare a procedurii de constatare a încălcării normelor BCE şi atunci când întreprinderea a primit rezultatele anchetei şi notificarea obiecţiilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...