Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1784/1999 privind Fondul Social European Număr celex: 31999R1784

În vigoare de la 13.08.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI (CE) nr. 1784/1999
din 12 iulie 1999
privind Fondul Social European (*)

___________

(*) Acest document anulează şi înlocuieşte documentul publicat în JO 161, 26.06.1999, p.48.

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 148,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,3

acţionând în conformitate cu art. 251 din Tratat4,

1) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind stabilirea prevederilor generale cu privire la Fondurile Structurale5 înlocuieşte Regulamentul (CEE) 2052/886 şi Regulamentul (CEE) 4253/887; întrucât este, de asemenea, necesar să se înlocuiască Regulamentul Consiliului (CEE) 4255/88 din 19 decembrie 1988 privind stabilirea dispoziţiilor pentru aplicarea Regulamentului (CEE) 2052/88 cu privire la Fondul Social European8;

2) întrucât Regulamentul (CE) 1260/1999 defineşte măsurile generale privind Fondurile Structurale ca o entitate şi întrucât se impune definirea activităţilor eligibile pentru finanţare de către Fondul Social European (numit în continuare "Fondul") în cadrul obiectivelor 1, 2 şi 3 la care se face referire în art. 1, primul paragraf, punctele 1, 2 şi 3 din regulamentul menţionat (numite în continuare "Obiectivele 1, 2 şi 3"), incluse în iniţiativa Comunităţii Europene de combatere a tuturor formelor de discriminare şi a inegalităţilor pe piaţa muncii, având în vedere măsurile reformatoare şi de acordare a asistenţei tehnice;

3) întrucât se impune definirea scopului Fondului raportat la sarcinile descrise în Tratat şi în contextul priorităţilor stabilite de Comunitatea Europeană în domeniul dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă;

4) întrucât Concluziile Consiliului European de la Amsterdam din iunie 1997 şi Rezoluţia privind dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă9 au iniţiat aplicarea strategiei europene referitoare la ocuparea forţei de muncă, instrucţiunile anuale referitoare la ocuparea forţei de muncă şi la procesul de stabilire a unor planuri de acţiune naţionale privind ocuparea forţei de muncă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...