Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1110/1999 privind admiterea cu exonerare de drepturi a anumitor principii active care fac obiectul unei "denumiri comune internaţionale" (DCI) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a anumitor produse utilizate la fabricarea de produse farmaceutice finite Număr celex: 31999R1110

În vigoare de la 29.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1110/1999 AL CONSILIULUI
din 10 mai 1999
privind admiterea cu exonerare de drepturi a anumitor principii active
care fac obiectul unei "denumiri comune internaţionale" (DCI) a
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a anumitor produse utilizate la
fabricarea de produse farmaceutice finite

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

(1) întrucât pe parcursul negocierilor din cadrul Rundei Uruguay, Comunitatea şi mai multe ţări au examinat problema admiterii cu exonerare de drepturi a produselor farmaceutice;

(2) întrucât participanţii la aceste discuţii au stabilit că, pe lângă produsele care se încadrează în capitolul 30 din Sistemul Armonizat (SA) şi în poziţiile SA 2936, 2937, 2939 şi 2941, anumite principii active care fac obiectul unei "denumiri comune internaţionale" (DCI) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anumite săruri, esteri sau hidraţi ai (ale) acestor DCI şi anumite produse utilizate la fabricarea produselor farmaceutice finite ar trebui admise cu exonerare de drepturi;

(3) întrucât concluziile discuţiilor, prezentate în cadrul rezultatelor negocierilor, au fost încorporate în tarifele vamale ale participanţilor, anexate la protocolul de la Marrakech, anexat la Acordul general privind tarifele vamale din 1994;

(4) întrucât participanţii au mai stabilit că reprezentanţii membrilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), semnatari ai textelor regrupate în rezultatele negocierilor, se vor reuni sub auspiciile Consiliului comerţului cu mărfuri al OMC, în mod normal cel puţin o dată la trei ani, în scopul revizuirii listei produselor admise cu exonerare de drepturi pentru a adăuga pe această listă, prin consens, alte produse farmaceutice;

(5) întrucât în urma acestei a doua revizuiri a reieşit că trebuie să se admită cu exonerare de drepturi alte DCI şi produse utilizate la producţia şi fabricarea de produse farmaceutice finite şi că lista prefixelor şi sufixelor care desemnează sărurile şi esterii DCI ar trebui extinsă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 iulie 1999, Comunitatea acordă admitere cu exonerare de drepturi pentru DCI menţionate în anexa I, precum şi pentru sărurile, esterii şi hidraţii acestor produse.

Articolul 2

Începând cu 1 iulie 1999, Comunitatea acordă admitere cu exonerare de drepturi pentru produsele utilizate la producţia şi fabricarea produselor farmaceutice finite menţionate în anexa II.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...