Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1074/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) Număr celex: 31999R1074

În vigoare de la 31.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (EURATOM) nr. 1074/1999
din 25 mai 1999
privind investigaţiile efectuate de Oficiul european
de luptă antifraudă (OLAF)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 203,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Curţii de Conturi3,

(1) întrucât instituţiile şi statele membre acordă o importanţă sporită protecţiei intereselor financiare ale Comunităţilor şi luptei antifraudă şi a oricăror altor activităţi ilegale care aduc prejudicii intereselor financiare ale Comunităţilor; întrucât responsabilitatea Comisiei în acest sens este strâns legată de sarcina acesteia de a executa bugetul în conformitate cu art. 179 din Tratatul Euratom; întrucât importanţa măsurilor în această direcţie este confirmată de art. 183a din Tratatul Euratom;

(2) întrucât protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor nu se referă numai la gestionarea creditelor bugetare, ci şi la totalitatea măsurilor care afectează sau care pot afecta patrimoniul acestora;

(3) întrucât trebuie utilizate toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special în contextul sarcinilor de investigare care revin Comunităţii, menţinându-se alocarea actuală a responsabilităţilor şi echilibrarea acestora la nivel naţional şi comunitar;

(4) întrucât pentru a întări mijloacele disponibile pentru combaterea fraudei, cu respectarea principiului autonomiei organizării interne a fiecărei instituţii, Comisia a înfiinţat printre departamentele sale proprii, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom4, un Oficiu european de luptă antifraudă (denumit în continuare "Oficiul"), având responsabilitatea de a efectua investigaţii administrative în caz de fraudă; întrucât Comisia a acordat Oficiului independenţă deplină în exercitarea funcţiei de investigaţie;

(5) întrucât responsabilitatea Oficiului, conform celor stabilite de către Comisie, nu se referă numai la protejarea intereselor financiare, ci include toate activităţile legate de apărarea intereselor comunitare împotriva activităţilor ilicite susceptibile să atragă acţiuni administrative sau penale;

(6) întrucât ar trebui prevăzut ca Oficiul să asigure cooperarea între statele membre şi Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii;

(7) întrucât, dată fiind necesitatea de intensificare a luptei antifraudă, corupţiei şi a altor activităţi ilegale care dăunează intereselor financiare ale Comunităţilor, Oficiul trebuie să poată să efectueze investigaţii interne în toate instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile înfiinţate prin Tratatele CE şi Euratom sau în baza acestora (denumite în continuare "instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile");

(8) întrucât Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom, prevede că, în scopul investigaţiilor, Oficiul exercită atribuţiile conferite de către legiuitorul comunitar, sub rezerva limitelor şi condiţiilor prevăzute în respectiva decizie;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...