Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 730/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru morcovi Număr celex: 31999R0730

În vigoare de la 08.04.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 730/1999 al COMISIEI
din 7 aprilie 1999
de stabilire a standardului de comercializare pentru morcovi

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2520/97 al Comisiei2, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât morcovii sunt listaţi în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 ca produse pentru care trebuie adoptate standarde; întrucât Regulamentul (CEE) nr. 920/89 al Comisiei din 10 aprilie 1989 privind stabilirea standardelor de calitate pentru morcovi, citrice şi merele şi perele de desert3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2536/984, a făcut obiectul a multiple modificări şi nu mai asigură claritatea juridică;

întrucât normele respective ar trebui să fie reformulate şi anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 920/89 abrogată; întrucât, în acest scop, din motive de transparenţă pe piaţa mondială, ar trebui să se ţină seama de standardul pentru morcovi recomandat de Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile şi progres calitativ al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (ONU/CEE);

întrucât aceste standarde trebuie să aibă ca efect înlăturarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producţiei spre satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza concurenţei loiale, contribuind astfel la rentabilizarea producţiei;

întrucât standardele sunt aplicabile în toate etapele comercializării; întrucât transportul pe distanţe mari, depozitarea pentru un anumit interval de timp sau diversele operaţiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot cauza deteriorarea datorită dezvoltării biologice a produselor sau datorită tendinţei lor de degradare; întrucât la aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează expedierii aceste deteriorări ar trebui să fie luate în considerare; întrucât produsele din clasa "extra" trebuie să fie sortate şi ambalate cu o grijă specială, în acest caz se iau în considerare numai absenţa prospeţimii şi a turgescenţei;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 346, 17.12.1997, p. 41.

3 JO L 97, 11.4.1989, p. 19.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...