Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 528/1999 de stabilire a măsurilor de îmbunătăţire a producţiei de ulei de măsline Număr celex: 31999R0528

În vigoare de la 11.03.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 528/1999 AL COMISIEI
din 10 martie 1999
de stabilire a măsurilor de îmbunătăţire a producţiei de ulei de măsline

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 136/66/CEE al Consiliului din 22 septembrie 1966 privind organizarea comună a pieţei uleiurilor şi grăsimilor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1638/982, în special articolul 5 alineatul (11),

întrucât, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul nr. 136/66/CEE 1,4% din ajutorul de producţie pentru cultivatorii de măsline se atribuie pentru finanţarea măsurilor regionale în statele membre pentru a îmbunătăţi calitatea producţiei de ulei de măsline şi pentru a diminua impactul asupra mediului; întrucât aceste măsuri precum şi sarcinile care pot fi trasate organizaţiilor de producători trebuie specificate;

întrucât, datorită surselor din care sunt finanţate, măsurile ce urmează să fie luate ar trebui să implice direct cultivatorii de măsline sau presele de ulei; întrucât scopul acestor măsuri este să producă ulei de măsline virgin, de calitate, în condiţii care conservă sau îmbunătăţesc mediul; întrucât, ca rezultat, aceste măsuri trebuie să ajute la aprovizionarea preselor cu măsline cu caracteristici premiate şi să îmbunătăţească condiţiile în care sunt extrase şi depozitate uleiurile virgine;

întrucât felul în care funcţionează sectorul impune ca măsurile de îmbunătăţire a calităţii să fie puse în aplicare în cursul unor perioade de 12 luni care încep la data de 1 mai în fiecare an; întrucât măsurile pentru fiecare perioadă trebuie să fie incluse în programul naţional; întrucât statele membre trebuie să-şi întocmească şi execute programele naţionale;

întrucât, în fiecare perioadă cheltuielile trebuie să se bazeze pe deducerea din ajutorul de producţie pentru anul comercial anterior celui în care începe programul; întrucât producţia este estimată de către Comisie în conformitate cu articolul 17a alineatul (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2261/84 din 17 iulie de stabilire a normelor generale privind acordarea ajutorului pentru producţia de ulei de măsline şi a ajutorului pentru organizaţiile de producători de ulei de măsline3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1639/984;

întrucât cheltuielile de executare a programului trebuie gestionate şi verificate la nivel naţional în conformitate cu normele Comunităţii,

întrucât măsurile prevăzute dr prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a uleiurilor şi grăsimilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO 172, 30. 9. 1996, p. 3025/66.

2 JO L 210, 28. 7. 1998, p. 32.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...