Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 574/1999 privind ţările terţe ai căror resortisanţi au nevoie de viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre Număr celex: 31999R0574

În vigoare de la 18.03.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 574/1999
din 12 martie 1999
privind ţările terţe ai căror resortisanţi au nevoie de viză pentru
trecerea frontierelor externe ale statelor membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100c,

având în vedere propunerea Comisiei Europene1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

(1) întrucât, în conformitate cu art. 100c din Tratat, Consiliul stabileşte care sunt ţările terţe ai căror cetăţeni trebuie să posede viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre;

(2) întrucât stabilirea listei comune care se află în anexa prezentului regulament reprezintă un pas important spre armonizarea politicilor în materie de vize; întrucât art. 7a, paragraful al doilea din Tratat, stipulează în special că piaţa internă comportă un spaţiu fără frontiere interne, în care, printre altele, libera circulaţie a persoanelor este asigurată conform Tratatului; întrucât celelalte elemente în vederea armonizării politicilor în materie de vize, în special condiţiile de eliberare a acestora, sunt stabilite într-un cadru corespunzător;

(3) întrucât, la stabilirea acestei liste comune, este necesar să se ţină seama cu prioritate de riscurile legate de securitate şi de imigraţia ilegală; întrucât, în afară de aceasta, relaţiile internaţionale dintre statele membre şi ţările terţe joacă, la rândul lor, un anumit rol;

(4) întrucât trebuie fixate, într-un cadru corespunzător, principiile conform cărora un stat membru nu poate cere viză unei persoane care doreşte să traverseze frontierele sale externe, în cazul în care această persoană posedă o viză eliberată de un alt stat membru, care este conformă cu condiţiile armonizate aplicabile la eliberarea vizelor şi care este valabilă în întreaga Comunitate, sau când această persoană se află în posesia unui act corespunzător eliberat de un stat membru;

(5) întrucât prezentul regulament nu împiedică statele membre să stabilească modalităţile prin care resortisanţii unor ţări terţe care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor se pot întoarce pe acest teritoriu după ce au părăsit teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene în perioada pentru care este valabil actul de care dispun;

(6) întrucât, în cazuri speciale care justifică o exceptare de la principiul obligativităţii vizei, statele membre pot acorda anumitor categorii de persoane dispensă de la obligativitatea vizei, în conformitate cu dreptul internaţional public sau cu cutuma;

(7) întrucât, date fiind diferenţele existente între reglementările naţionale care se aplică apatrizilor, refugiaţilor statutari şi persoanelor care prezintă un paşaport sau un document de călătorie emis de o entitate sau o autoritate teritorială care nu este recunoscută ca stat de către toate statele membre, statele membre pot stabili dacă aceste categorii de persoane se supun obligativităţii vizei, în cazul în care această entitate sau autoritate teritorială nu figurează pe lista comună mai sus menţionată;

(8) întrucât, pe măsură ce vor fi adăugate noi entităţi pe această listă, este necesar să se ţină cont de implicaţiile diplomatice şi de orientările Uniunii Europene în materie; întrucât, indiferent de situaţie, înscrierea unei noi ţări pe lista comună nu aduce nici o atingere statutului internaţional al acesteia;

(9) întrucât stabilirea ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să posede viză pentru a putea traversa frontierele externe ale statelor membre trebuie realizată treptat; întrucât statele membre urmăresc în permanenţă armonizarea politicilor lor de vize cu privire la ţările terţe care nu figurează pe această listă comună; întrucât realizarea liberei circulaţii a persoanelor, prevăzută în art. 7a, din Tratat, nu trebuie să fie afectată de prezentele dispoziţii; întrucât, în cursul primului semestru al anului 2001, Comisia urmează să elaboreze un raport cu privire la stadiul armonizării;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...