Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 66/1999 privind stabilirea normele referitoare la etichetă sau la alte documente emise de furnizor în conformitate cu Directiva Consiliului 98/56/CE Număr celex: 31999L0066

În vigoare de la 30.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA COMISIEI 1999/66/CE
din 28 iunie 1999
privind stabilirea normele referitoare la etichetă sau la alte documente
emise de furnizor în conformitate cu Directiva Consiliului 98/56/CE

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 98/56/CE din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plante ornamentale1, în special art. 8 alin. (3),

(1) întrucât eticheta sau celelalte documente ar trebui să ofere informaţiile necesare atât controlului oficial, cât şi cultivatorului;

(2) întrucât, atunci când materialele de înmulţire sunt însoţite de un paşaport fitosanitar întocmit în conformitate cu regimul fitosanitar comunitar, acest paşaport poate înlocui, în anumite condiţii, eticheta sau celelalte documente emise de furnizor;

(3) întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului Permanent pentru Material de Înmulţire şi Plante Ornamentale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 226, 13.08.1998, p. 16.

Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte normele referitoare la etichetele sau la celelalte documente emise de furnizorii de materiale de înmulţire pentru plante ornamentale şi menţionate la art. 8 din Directiva 98/56/CE.

Articolul 2

1. Eticheta sau documentul furnizorului prevăzute la art. 1 trebuie confecţionate dintr-un material adecvat, utilizat pentru prima dată, iar informaţiile trebuie tipărite în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Comunităţii. Documentul respectiv trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele rubrici:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...