Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule Număr celex: 31999L0037

În vigoare de la 01.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI nr. 1999/37/CE
din 29 aprilie 1999
privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 75 alin. (1) lit. (d),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2)

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât Comunitatea a adoptat un anumit număr de măsuri destinate să creeze o piaţă internă constând dintr-o zonă fără frontiere în interiorul căreia libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi a capitalului este garantată în conformitate cu prevederile din Tratat;

(2) întrucât toate statele membre solicită conducătorului unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru să deţină certificatul de înmatriculare corespunzător acelui vehicul, pentru a i se permite folosirea căilor rutiere de pe teritoriul acestora;

(3) întrucât armonizarea formei şi a conţinutului certificatului de înmatriculare va uşura înţelegerea acestuia, ajutând în acest fel la libera circulaţie, pe căile rutiere de pe teritoriul altor state membre, a vehiculelor înregistrate într-un stat membru;

(4) întrucât conţinutul certificatului de înmatriculare trebuie să ofere posibilitatea verificării faptului că posesorul unui permis de conducere eliberat după intrarea în vigoare a Directivei Consiliului 91/439/CEE din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere(4), conduce doar acele categorii de vehicule pentru care este autorizat; întrucât o astfel de verificare ajută la îmbunătăţirea siguranţei rutiere;

(5) întrucât, ca o condiţie prealabilă pentru înregistrarea vehiculului care a fost înmatriculat anterior într-un alt stat membru, toate statele membre solicită un document care să certifice acea înmatriculare şi caracteristicile tehnice ale vehiculului;

(6) întrucât armonizarea certificatului de înmatriculare va facilita reintrarea în serviciu a vehiculelor care au fost înmatriculate în prealabil într-un alt stat membru şi va contribui la funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne;

(7) întrucât statele membre folosesc un certificat de înmatriculare care constă, fie dintr-o singură parte, fie din două părţi separate şi întrucât este indicat în mod curent să se permită ca ambele sisteme să coexiste;

(8) întrucât între statele membre rămân deosebiri cu privire la interpretarea datelor cuprinse în certificatul de înmatriculare; întrucât, în interesul bunei funcţionări a pieţei interne şi a liberei circulaţii cât şi a verificărilor pe care acestea le implică, este indicat să se specifice în ce calitate persoanele nominalizate în certificat pot folosi vehiculul pentru care acest certificat a fost eliberat;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...