Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/1999 privind un sistem de expertize obligatorii pentru operarea în siguranţă a serviciilor regulate cu feriboturi RO-RO şi cu ambarcaţiuni rapide de pasageri Număr celex: 31999L0035

În vigoare de la 01.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/35/CE
din 29 aprilie 1999
privind un sistem de expertize obligatorii pentru operarea în
siguranţă a serviciilor regulate cu feriboturi RO-RO şi cu
ambarcaţiuni rapide de pasageri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 84 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

hotărând în conformitate cu procedura menţionată la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât în cadrul politicii comune de transport trebuie luate măsuri suplimentare pentru a îmbunătăţi siguranţa în transportul maritim de pasageri;

(2) întrucât Comunitatea este preocupată în mod serios de accidentele maritime în care sunt implicate feriboturi RO-RO, care au dus la pierderi masive de vieţi omeneşti; întrucât persoanele care utilizează feriboturi RO-RO şi ambarcaţiuni rapide de pasageri în întreaga Comunitate au dreptul să pretindă şi să se poată bizui pe un nivel corespunzător de siguranţă;

(3) întrucât Consiliul a invitat Comisia, în rezoluţia acestuia din 22 decembrie 1994 privind siguranţa feriboturilor de pasageri roll-on/roll-of(4), să înainteze propuneri pentru o expertiză obligatorie şi un regim de expertiză şi control pentru siguranţa tuturor feriboturilor de pasageri RO-RO, care operează spre şi dinspre porturile comunitare, inclusiv dreptul de investigare a accidentelor maritime;

(4) întrucât având în vedere, în special, dimensiunea pieţei interne de transport maritim de pasageri, acţiunea la nivel comunitar este modul cel mai eficient de a stabili un nivel minim de siguranţă pentru nave în întreaga Comunitate,

(5) întrucât acţiunea la nivel comunitar este cel mai bun mod de a asigura aplicarea armonizată a unor principii convenite în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), evitând astfel denaturarea concurenţei între diferitele porturi comunitare şi între feriboturile RO-RO şi ambarcaţiunile rapide de pasageri;

(6) întrucât, având în vedere principiul proporţionalităţii, o directivă a Consiliului este instrumentul legal corespunzător, deoarece prevede un cadru pentru aplicarea uniformă şi obligatorie de către statele membre a standardelor comune de siguranţă lăsând, în acelaşi timp, fiecărui stat membru dreptul de a decide care sunt instrumentele de punere în aplicare cele mai potrivite pentru sistemul intern al acestuia;

(7) întrucât siguranţa navelor este în principal responsabilitatea statelor pavilionului; întrucât fiecare stat membru trebuie să asigure respectarea cerinţelor de siguranţă valabile pentru feriboturile RO-RO şi ambarcaţiunile rapide de pasageri care arborează pavilionul statului respectiv şi pentru companiile care le operează;

(8) întrucât controlul statului portului nu prevede expertize şi verificări preventive, regulate, detaliate ale feriboturilor RO-RO şi ambarcaţiunilor rapide de pasageri; întrucât, de aceea trebuie să se verifice respectarea de către companii şi de către feriboturile şi ambarcaţiunile acestora a normelor de siguranţă convenite în cadrul OMI şi, dacă este cazul, la nivel regional, printr-un sistem de inspecţii regulate, obligatorii, de către statele gazdă; întrucât companiile trebuie împiedicate să opereze aceste feriboturi şi ambarcaţiuni, dacă inspecţiile respective dezvăluie o neconformitate periculoasă cu normele de siguranţă respective;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...