Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător Număr celex: 31999L0030

În vigoare de la 29.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 99/30/CE
din 22 aprilie 1999
privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de
azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din
aerul înconjurător

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât, pe baza principiilor menţionate în art. 130r din Tratat, programul Comunităţii Europene de politică şi acţiune în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile (al 5-lea program de acţiune pentru mediu)(4) prevede în special modificări ale legislaţiei privind poluanţii atmosferici; întrucât programul recomandă stabilirea obiectivelor de calitate a aerului pe termen lung;

(2) întrucât art. 129 din Tratat prevede că cerinţele de protecţie a sănătăţii trebuie să fie incluse şi în alte politici comunitare; întrucât art. 3 lit. (o) din Tratat prevede că activităţile Comunităţii trebuie să le includă şi pe cele de obţinere a unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii;

(3) întrucât, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Directiva Consiliului 96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi controlul calităţii aerului înconjurător(5), Consiliul trebuie să adopte legislaţia menţionată la alin. (1) şi dispoziţiile alin. (3) şi (4) din articolul menţionat;

(4) întrucât valorile-limită stabilite în prezenta directivă sunt cerinţe minime; întrucât, în conformitate cu art. 130t din Tratat, statele membre pot să menţină sau să introducă măsuri de protecţie mai severe; întrucât, în special, pot fi introduse valori-limită mai stricte pentru a proteja sănătatea categoriilor deosebit de vulnerabile ale populaţiei, cum ar fi copiii şi bolnavii spitalizaţi; întrucât un stat membru poate cere ca valorile-limită să fie atinse înainte de datele stabilite în prezenta directivă;

(5) întrucât ecosistemele trebuie protejate împotriva efectelor negative ale dioxidului de sulf; întrucât vegetaţia trebuie protejată împotriva efectelor negative ale oxizilor de azot;

(6) întrucât diferite tipuri de pulberi pot avea diferite efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane; întrucât există dovezi că riscurile pentru sănătatea umană, asociate cu expunerea la pulberile în suspensie create de om, sunt mai mari decât riscurile asociate cu expunerea la pulberile care apar în mod natural în aerul înconjurător;

(7) întrucât Directiva 96/62/CE cere ca planurile de acţiune să fie elaborate pentru zonele în care concentraţiile de poluanţi din aerul înconjurător depăşesc valorile-limită plus orice marjă de toleranţă aplicabilă în scopul asigurării conformării cu valorile-limită până la data sau datele stabilite; întrucât, în măsura în care se referă la pulberile în suspensie, aceste planuri de acţiune şi alte strategii de reducere trebuie să vizeze reducerea concentraţiilor de particule fine ca parte a reducerii totale de concentraţii a pulberilor în suspensie;

(8) întrucât Directiva 96/62/CE prevede că valorile numerice pentru valorile-limită şi pragurile de alertă trebuie să se bazeze pe rezultatele muncii întreprinse de grupuri ştiinţifice internaţionale active în domeniu; întrucât Comisia trebuie să ţină cont de cele mai noi date ale cercetării ştiinţifice din domeniul epidemiologic şi cel de mediu şi de cele mai noi realizări în metrologie pentru reexaminarea elementelor pe care se bazează valorile-limită şi pragurile de alertă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...