Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 22/1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice Număr celex: 31999L0022

În vigoare de la 09.04.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/22/CE
din 29 martie 1999
privind animalele sălbatice din grădini zoologice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(1),

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(2),

întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului în acest domeniu(3) solicită dovezi cu privire la existenţa facilităţilor adecvate pentru adăpostirea şi îngrijirea specimenelor vii dintr-un mare număr de specii înainte de autorizarea importului acestora în Comunitate; întrucât regulamentul menţionat interzice prezentarea către public în scopuri comerciale a specimenelor din speciile enumerate în anexa A la respectivul document, cu excepţia cazului în care s-a stabilit o excepţie specifică în scopuri educative, de cercetare sau de reproducere;

întrucât Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(4) şi Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice(5) interzic capturarea, deţinerea şi comercializarea unui mare număr de specii, stabilind în acelaşi timp excepţii pentru anumite scopuri, cum ar fi cercetarea şi educaţia, repopularea, reintroducerea şi reproducerea;

întrucât aplicarea corectă a legislaţiei comunitare actuale şi viitoare privind conservarea faunei sălbatice şi necesitatea de a garanta îndeplinirea corespunzătoare a rolului important pe care grădinile zoologice îl au în conservarea speciilor, educarea publicului şi/sau cercetarea ştiinţifică impun necesitatea unei baze legislative comune pentru statele membre cu privire la autorizarea şi inspectarea grădinilor zoologice, deţinerea animalelor în grădini zoologice, formarea personalului şi educarea publicului vizitator;

întrucât este necesară o acţiune la nivel comunitar pentru ca grădinile zoologice de pe întreg teritoriul Comunităţii să contribuie la conservarea biodiversităţii în conformitate cu obligaţia Comunităţii de a adopta măsuri pentru conservarea ex situ prevăzută la art. 9 din Convenţia pentru diversitatea biologică;

întrucât o serie de organizaţii, cum ar fi Asociaţia europeană a grădinilor zoologice şi acvariilor, au elaborat linii directoare pentru îngrijirea şi adăpostirea animalelor în grădini zoologice, care, acolo unde este cazul, ar putea ajuta la dezvoltarea şi adoptarea standardelor naţionale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 204, 15.07.1996, p. 63.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...