Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/1999 privind substanţele şi produsele nedorite în hrana animalelor Număr celex: 31999L0029

În vigoare de la 04.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 1999/29/CE A CONSILIULUI
din 22 aprilie 1999
privind substanţele şi produsele nedorite în hrana animalelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

(1) întrucât Directiva 74/63/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1973 privind substanţele şi produsele nedorite din hrana animalelor3, a fost modificată substanţial, de mai multe ori; întrucât, din motive de claritate şi logică, trebuie să se codifice directiva menţionată;

(2) întrucât producţia de animale ocupă un loc foarte important în agricultura Comunităţii şi întrucât rezultatele satisfăcătoare depind într-o mare măsură de utilizarea unei hrane corespunzătoare şi de bună calitate pentru animale;

(3) întrucât reglementarea privind hrana pentru animale reprezintă un factor esenţial pentru creşterea productivităţii în agricultură;

(4) întrucât hrana pentru animale conţine adeseori substanţe sau produse nedorite care pot dăuna sănătăţii animalelor sau, din cauza prezenţei lor în produsele animaliere, sănătăţii umane;

(5) întrucât este imposibilă excluderea totală a prezenţei substanţelor şi produselor în cauză, şi întrucât este important ca cel puţin conţinutul lor din hrana pentru animale să fie redus astfel încât să prevină apariţia efectelor nedorite şi dăunătoare; întrucât, în acest caz, este imposibil să se stabilească aceste niveluri sub pragul de sensibilitate a metodelor de analiză definite pe plan comunitar;

(6) întrucât substanţele şi produsele nedorite pot fi prezente în hrana pentru animale numai în condiţiile stabilite în prezenta directivă şi întrucât nu pot fi distribuite într-un alt mod în hrana animalelor; întrucât, prin urmare, prezenta directivă trebuie aplicată fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii comunitare privind hrana animalelor, în special normelor aplicabile hranei compuse pentru animale;

(7) întrucât, cu toate acestea, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a admite, în anumite condiţii, ca hrana pentru animale să aibă un conţinut de substanţe şi produse nedorite mai mare decât cel prevăzut de anexa I;

(8) întrucât dispoziţiile din prezenta directivă trebuie să se aplice materiilor prime pentru hrana animalelor, precum şi hranei pentru animale încă de la introducerea lor în Comunitate; întrucât, prin urmare, este necesar să se precizeze că procentele maxime de substanţe şi produse nedorite stabilite se aplică, în general, la punerea în circulaţie a materiilor prime pentru hrană şi a hranei pentru animale, inclusiv în toate etapele de comercializare, şi, în special, încă de la data importării lor;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...