Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 13/1999 privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii Număr celex: 31999L0013

În vigoare de la 29.03.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/13/CE
din 11 martie 1999
privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate
utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat3,

(1) întrucât programul de acţiune al Comunităţii Europene privind mediul, aprobat de Consiliu şi de reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, pune accentul, în Rezoluţiile din 22 noiembrie 19734, 17 mai 19775, 7 februarie 19836, 19 octombrie 19877 şi 1 februarie 19938, pe importanţa prevenirii şi reducerii poluării atmosferice;

(2) întrucât, în special, Rezoluţia din 19 octombrie 1987 subliniază importanţa unei acţiuni comunitare axate, între altele, pe punerea în aplicare a unor norme corespunzătoare în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice şi a mediului;

(3) întrucât Comunitatea Europeană şi statele membre sunt părţi ale Protocolului la Convenţia din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe scară extinsă cu privire la controlul emisiilor de compuşi organici volatili în vederea reducerii fluxurilor lor transfrontaliere şi a fluxurilor de produşi fotochimici oxidanţi secundari rezultaţi, cu obiectivul de a proteja sănătatea umană şi mediul împotriva efectelor nocive ale acestora;

(4) întrucât poluarea datorată compuşilor organici volatili dintr-un stat membru afectează deseori aerul şi apa altui stat membru; întrucât, în conformitate cu art. 130r din Tratat, este necesară o acţiune la nivel comunitar;

(5) întrucât utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii cauzează, datorită caracteristicilor acestora, emisii în aer de compuşi organici care pot fi nocivi pentru sănătatea publică şi/sau contribuie la formarea locală sau transfrontalieră, în stratul limită al troposferei, de oxidanţi fotochimici care pun în pericol resursele naturale de o importanţă vitală pentru mediu şi economie şi care au, în anumite condiţii de expunere, efecte nocive pentru sănătatea umană;

(6) întrucât problemele grave legate de concentraţia ozonului în troposfera superioară, care au apărut în ultimii ani, au stârnit o preocupare generală cu privire la influenţa acestui fapt asupra sănătăţii publice şi mediului;

(7) întrucât se impune întreprinderea unei acţiuni preventive pentru a proteja sănătatea publică şi mediul împotriva consecinţelor emisiilor deosebit de nocive, datorate utilizării solvenţilor organici, şi pentru a garanta cetăţenilor dreptul la un mediu curat şi sănătos;

(8) întrucât emisiile de compuşi organici pot fi evitate sau reduse în multe activităţi şi instalaţii, deoarece se dispune sau se va dispune, în următorii ani, de înlocuitori mai puţin nocivi; întrucât, în cazul în care nu sunt disponibili substituenţi corespunzători, alte măsuri tehnice ar trebui să fie luate pentru a reduce emisiile în mediu, în măsura în care acest lucru este posibil şi realizabil din punct de vedere tehnic şi economic;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...