Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 847/1999 de instituire a unui program de acţiune comunitară în domeniul protecţiei civile Număr celex: 31999D0847

În vigoare de la 21.12.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 9 decembrie 1999
de instituire a unui program de acţiune comunitară în domeniul
protecţiei civile (1999/847/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

întrucât:

(1) măsurile luate în acest domeniu de către Comunitate începând cu anul 1985 trebuie continuate în vederea întăririi cooperării între statele membre; baza acestei cooperări o constituie rezoluţiile adoptate începând cu anul 19875 şi Decizia Consiliului 98/22/CE din 19 decembrie 1997 privind instituirea programului de acţiune comunitară în domeniul protecţiei civile6;

(2) acţiunile individuale întreprinse de Comunitate pentru punerea în aplicare a programului contribuie la protecţia persoanelor, a mediului şi a bunurilor în caz de dezastre naturale sau tehnologice, precum şi la sensibilizarea publicului cu privire la interdependenţa dintre activităţile umane şi natură, ceea ce va permite pe viitor prevenirea numeroaselor dezastre ecologice, inclusiv a inundaţiilor;

(3) programul comunitar de politică şi acţiune pentru mediu şi dezvoltare durabilă7, prezentat de Comisie, prevede ca acţiunile Comunităţii să se intensifice mai ales în domeniul urgenţelor ecologice; în temeiul aceluiaşi program, acţiunile trebuie să ţină cont de cercetarea ştiinţifică şi de dezvoltarea tehnologică;

(4) programul de acţiune comunitară va contribui la cooperarea în acest domeniu într-un mod şi mai eficient; programul se va baza pe experienţa deja dobândită în acest domeniu;

(5) conform principiului subsidiarităţii, cooperarea comunitară sprijină şi completează politicile naţionale în domeniul protecţiei civile pentru ca acestea să devină şi mai eficiente; punerea în comun a diverselor experienţe acumulate şi sprijinul reciproc vor contribui la reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, a vătămărilor corporale sau pagubelor materiale, economice şi ecologice în cadrul Comunităţii, făcând mai tangibile obiectivele coeziunii şi solidarităţii sociale;

(6) regiunile izolate şi îndepărtate ale Uniunii prezintă caracteristici specifice datorită condiţiei lor geografice şi fizice şi condiţiilor socio-economice care au un efect perturbator şi îngreunează acţiunile de ajutorare şi intervenţie în cazul unui pericol grav;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...