Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 819/1999 privind aderarea Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) la Convenţia din 1994 privind siguranţa nucleară [notificată cu numărul C(1999) 3223] Număr celex: 31999D0819

În vigoare de la 11.12.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DECIZIA COMISIEI
din 16 noiembrie 1999
privind aderarea Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom)
la Convenţia din 1994 privind siguranţa nucleară
[notificată cu numărul C(1999) 3223] (1999/819/Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 alineatul (2),

având în vedere Decizia Consiliului din 7 decembrie 1998 de aprobare a aderării Comunităţii Europene a Energiei Atomice la Convenţia privind siguranţa nucleară,

întrucât toate statele membre sunt părţi la Convenţia privind siguranţa nucleară;

întrucât trebuie ca şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice să adere la Convenţia privind siguranţa nucleară,

DECIDE:

Articolul 1

Aderarea la Convenţia privind siguranţa nucleară se aprobă în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

Textul convenţiei şi declaraţia Comunităţii Europene a Energiei Atomice conform articolului 30 alineatul (4) punctul (iii) se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Instrumentele de aderare se depun la Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, depozitar al convenţiei, în ziua următoare datei adoptării prezentei decizii.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 1999

Pentru Comisie
Margot WALLSTROM
Membru al Comisiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...