Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 726/1999 privind prevenirea fraudei (BCE/1999/5) Număr celex: 31999D0726

În vigoare de la 12.11.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 7 octombrie 1999
privind prevenirea fraudei
(BCE/1999/5) (1999/726/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (denumit în continuare "Statutul"), în special art. 12.3;

având în vedere propunerea Consiliului director al Băncii Centrale Europene (BCE);

având în vedere avizul Comitetului pentru personal al BCE;

(1) Întrucât BCE, împreună cu instituţiile Comunităţilor Europene şi ale statelor membre, acordă o importanţă deosebită protejării intereselor financiare ale Comunităţii şi eforturilor de combatere a fraudei şi a altor activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

(2) Întrucât Consiliul European de la Koln din iunie 1999 a considerat că se doreşte foarte mult ca BCE să se alăture instituţiilor Comunităţilor Europene în cadrul eforturilor de combatere a fraudei în Uniunea Europeană;

(3) Întrucât BCE acordă o importanţă deosebită protejării intereselor sale financiare şi eforturilor de combatere a fraudei şi a altor activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor sale financiare;

(4) Întrucât trebuie să se facă apel la toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestor obiective, în special în contextul îndatoririlor legate de investigaţii transferate BCE şi instituţiilor Comunităţilor Europene, concomitent cu menţinerea repartiţiei actuale şi a echilibrul responsabilităţilor BCE şi ale instituţiilor Comunităţilor Europene;

(5) Întrucât instituţiile Comunităţilor Europene şi ale statelor membre au întreprins acţiuni pentru combaterea fraudei şi a altor activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii pe baza art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Tratatul");

(6) Întrucât independenţa BCE este prevăzută în Tratat şi în Statut; întrucât, în conformitate cu Tratatul şi cu Statutul, BCE are un buget propriu şi resurse financiare proprii separate de cele ale Comunităţilor Europene;

(7) Întrucât, pentru a consolida mijloacele disponibile pentru combaterea fraudei, Comisia a înfiinţat ca departament propriu, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom1, un Birou European Antifraudă (OLAF) având responsabilitatea de a desfăşura investigaţii administrative în acest sens;

(8) Întrucât combaterea fraudei şi a altor activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare ale BCE constituie o funcţie centrală a Direcţiei de audit intern şi întrucât direcţia răspunde de desfăşurarea investigaţiilor administrative în cadrul BCE în acest scop;

(9) Întrucât combaterea fraudei şi a altor activităţi ilegale în cadrul BCE trebuie înţeleasă ca acoperind activităţi similare definite de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi de Comisia Comunităţilor Europene în art. 1 alin. (1) din Acordul interinstituţional din 25 mai 19992;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...