Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 698/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru calculatoare portabile [notificată sub numărul C(1999) 3278] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0698

În vigoare de la 26.10.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 13 octombrie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru calculatoare portabile
[notificată sub numărul C(1999) 3278] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(1999/698/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul1 de acordare a etichetei ecologice comunitare, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condiţiilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pe grupe de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 menţionează că performanţa ecologică a unui produs se evaluează în funcţie de criterii specifice pentru fiecare grup de produse;

(3) întrucât, în termen de doi ani, trebuie revizuite criteriile de adaptare a condiţiilor energetice la inovaţiile tehnologice şi la evoluţia pieţei;

(4) întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

(5) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

Grupul de produse "calculatoare portabile" numit în continuare "grupul de produse") reprezintă:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...