Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 645/1999 de reglementare tehnică comună privind cerințele de racordare pentru accesul TETRA la serviciile de urgență [notificată cu numărul C(1999) 2987] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0645

În vigoare de la 30.09.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA COMISIEI
din 15 septembrie 1999
de reglementare tehnică comună privind cerințele de racordare
pentru accesul TETRA la serviciile de urgență
[notificată cu numărul C(1999) 2987] (Text cu relevanță pentru SEE)
(1999/645/CE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele stațiilor terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuță,

(1) întrucât Comisia a adoptat măsura de identificare a tipului de echipamente terminale de telecomunicații pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind importanța acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuță;

(2) întrucât este necesară adoptarea standardelor armonizate corespunzătoare sau a unei părți a acestor standarde care pun în aplicare cerințele esențiale de transpus în reglementări tehnice comune;

(3) întrucât pentru menținerea accesului pe piețe al fabricanților, este necesară autorizarea aranjamentelor tranzitorii privind echipamentele aprobate conform reglementărilor naționale în materie de omologare;

(4) întrucât propunerea a fost prezentată comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații CAET conform art. 29 alin. (2);

(5) întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTÃ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...