Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 622/1999 privind tratarea restituirilor de TVA unităţilor neplătitoare de TVA şi unităţilor plătitoare cu titlu de activităţi exonerate, în vederea aplicării Directivei Consiliului 89/130/CEE, Euratom, privind armonizarea calculului produsului naţional brut la preţurile pieţei [notificată sub numărul C(1999) 2533] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0622

În vigoare de la 17.09.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 8 septembrie 1999
privind tratarea restituirilor de TVA unităţilor neplătitoare de TVA
şi unităţilor plătitoare cu titlu de activităţi exonerate, în
vederea aplicării Directivei Consiliului 89/130/CEE,
Euratom, privind armonizarea calculului produsului naţional
brut la preţurile pieţei
[notificată sub numărul C(1999) 2533] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(1999/622/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Directiva Consiliului 89/130/CEE, Euratom, din 13 februarie 1989, privind armonizarea calculului produsului naţional brut la preţurile pieţei(1), în special art. 1,

(1) întrucât sistemul european de conturi economice integrate (SEC ediţia a doua) nu descrie în mod explicit tratarea restituirilor taxei pe valoarea adăugată (TVA) unităţilor neplătitoare de TVA şi unităţilor plătitoare cu titlul de activităţi exonerate;

(2) întrucât, pentru a calcula produsul naţional brut la preţurile pieţei (PNBpp) conform cu art. 1 din Directiva 89/130/CEE, Euratom, este necesar să se clarifice tratarea restituirilor TVA-ului unităţilor neplătitoare de TVA şi celor plătitoare, cu titlu de activităţi exonerate, în SEC ediţia a doua;

(3) întrucât a şasea Directivă a Consiliului 77/388/CEE, din 17 mai 1977, privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sistemul comun de taxe pe valoarea adăugată: baza de impunere uniformă(2), modificată ultima dată de Directiva 1999/59/CE(3), precizează noţiunile de plătitor de TVA, de neplătitor de TVA şi de activitate exonerată;

(4) întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în conformitate cu art. 6 din Directiva 89/130/CEE, Euratom,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 49, 21.02.1989, p. 26.

2 JO L 145,13.06.1977, p. 1.

3 JO L 162,26.06.1999, p. 63.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...