Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 615/1999 de definire a substanţei 4-MTA ca nou drog de sinteză ce trebuie să facă obiectul unor măsuri de control şi al unor sancţiuni penale Număr celex: 31999D0615

În vigoare de la 16.09.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 13 septembrie 1999
de definire a substanţei 4-MTA ca nou drog de sinteză ce
trebuie să facă obiectul unor măsuri de control şi al unor
sancţiuni penale (1999/615/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Acţiunea comună 97/396/JAI din 16 iunie 1997 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor droguri de sinteză(1), în special art. 5 alin. (1),

având în vedere iniţiativa Comisiei,

întrucât:

(1) un raport asupra rezultatelor evaluării riscurilor legate de 4-MTA (P-Metiltioamfetamină sau 4-Metiltioamfetamină) a fost elaborat de către Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) în temeiul art. 4 alin. (3) din Acţiunea comună 97/396/JAI;

(2) 4-MTA este un derivat al amfetaminei care, în comparaţie cu MDMA (3,4-metilendioximetamfemină), pare să prezinte un risc mult mai important de producere al unor efecte acute, cum ar fi efectele nedorite şi supradoza; în Uniunea Europeană, el a fost asociat cu un număr mare de decese şi de cazuri care, deşi nu au fost mortale, au necesitat spitalizarea;

(3) mai multe state membre au identificat 4-MTA ca fiind o substanţă care prezintă riscuri pentru sănătatea publică; această substanţă se află sub control în două state membre;

(4) 4-MTA este un agent psihoactiv puternic, care nu figurează în prezent pe listele Convenţiei Naţiunilor Unite din 1971 privind substanţele psihotrope şi care ameninţă sănătatea publică la fel de grav ca şi substanţele enumerate în listele I şi II din convenţia menţionată anterior şi nu are un efect terapeutic vizibil;

(5) în anumite state membre, traficul cu 4-MTA este asociat cu cel al altor substanţe ilicite;

(6) este necesar ca statele membre să supună 4-MTA unor măsuri de control şi sancţiunilor penale prevăzute în legislaţia lor, care este conformă cu obligaţiile din Convenţia Naţiunilor Unite din 1971 privind substanţele psihotrope, în special substanţele enumerate în listele I sau II din convenţia menţionată anterior,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...