Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 554/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiator [notificată sub numărul C(1999) 2144] (Text cu relevanţă SEE) Număr celex: 31999D0554

În vigoare de la 10.08.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 19 iulie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei
ecologice comunitare pentru hârtia de copiator
[notificată sub numărul C(1999) 2144] (Text cu relevanţă SEE)
(1999/554/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind un sistem comunitar de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 5 alin. (1) paragraful al doilea,

1. întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că definirea condiţiilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare se face pe categorii de produse;

2. întrucât art. 10 alin. 2 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 precizează că performanţele ecologice ale unui produs sunt evaluate în funcţie de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

3. întrucât prin Decizia nr. 96/457/CEE(2) Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare la hârtia pentru copiator, criterii care, conform art. 3 din decizia menţionată anterior, nu mai sunt valabile din 16 iulie 1999;

4. întrucât trebuie revizuite modul de definire a categoriei de produse şi criteriile ecologice stabilite prin Decizia 96/467/CEE, pentru a se ţine seama de evoluţia pieţei;

5. întrucât trebuie adoptată o nouă decizie stabilind criteriile ecologice specifice care vor fi aplicate acestei categorii de produse şi întrucât aceste criterii vor fi valabile timp de o nouă perioadă de trei ani după expirarea perioadei de validitate a criteriilor precedente;

6. întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes în cadrul unui forum de consultări;

7. întrucât dispoziţiile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin aplicarea art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO L 99, 11.04.1992, p 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...